Kutse andmine 2020

Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu on andnud Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingule kutse andmise õiguse 18.05.2018 otsusega

Kutsetunnistust on võimalik taotleda kutse andja poolt välja kuulutatud kutse taotlemise avalduste esitamise tähtajaks järgmistele kutsetele  :
1) Kinnisvara nooremhindaja, 5.kutsetase
2) Kinnisvara hindaja, 6.kutsetase
3) Vara hindaja, 7.kutsetase

 

Kutse andmise tööplaan 2020 :

I poolaastal

Kutse taotlemise avalduse esitamise tähtaeg
(koos nõutavate dokumentidega)
Taotletav kutse: ainult Kinnisvara nooremhindaja, tase 5
kuni 16.märts 2020
Kutseeksami kirjalik osa 07.04.2020
Kutseeksami suuline osa 17.04.2020

II poolaastal

Kutse taotlemise avalduse esitamise tähtaeg
(koos nõutavate dokumentidega)
Taotletavad kutsed:
Kinnisvara nooremhindaja, tase 5
Kinnisvara hindaja, tase 6
Vara hindaja, tase 7
        31.august 2020
Kutseeksam: kirjalik ja suuline osa;
Kutsealane vestlus
oktoober-november 2020

Kutseeksami kirjaliku osa toimumise täpne aeg ja koht teatatakse eksamile lubatud kutse taotlejale hiljemalt 10 päeva enne eksami toimumist (NH, KH, VH – Hindamisstandard p.4.1.2.1.; NH – Hindamisstandard p.4.2.2.2., KH, VH – Hindamisstandard p.4.2.2.1.).

Kutseeksami suulise osa toimumise täpne päev, koht ja kellaaeg täpsustatakse ning teatatakse igale avalduse esitanule peale kutseeksami kirjaliku osa hindamise toimumist (NH, KH, VH Hindamisstandard p.4.1.3.1., p.4.2.3.1.).

Kutsealase vestluse toimumise täpne päev, koht ja kellaaeg täpsustatakse ning teatatakse igale avalduse esitanule peale kutseeksami kirjaliku osa hindamise toimumist (NH, KH, VH – Hindamisstandard p.4.2.4.7.).