Koolituste kord

 1. koolitustel osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine koolitusel osaleda soovija poolt koolituse teates nimetatud viisil;
 2. registreerimisega võtab registreeruja endale kohustuse tasuda vastava koolituse tasu;
 3. registreerimine lõpeb koolituse teates nimetatud tähtajal;
 4. tasumine toimub pangaülekandega;
 5. õigeaegselt tasutud arve tagab koha koolitusel ja koolitusmaterjalide edastamise Ühingu poolt, juhul kui need on lubatud lektori poolt esitada;
 6. registreerumise tühistamiseks tuleb saata vastavasisuline e-kiri Ühingu meiliaadressile ekhy@ekhy.ee
 7. registreerumise tühistamisel:
  1. kuni 2 tööpäeva enne koolituse toimumist koolitustasu maksta ei tule;
  2. ilma mõjuva põhjuseta 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, tuleb tasuda 50% koolituse maksumusest;
  3. ilma mõjuva põhjuseta 1 tööpäev enne koolituse toimumist või koolituse toimumise päeval, tuleb tasuda 100% koolituse maksumusest;
  4. mõjuva põhjusega (esitatud kirjalik tõend, mõjuva põhjuse olemasolu otsustab EKHÜ juhatus) koolitustasu maksta ei tule;
 8. eelnevalt registreerumata saab koolitusel osaleda ainult vabade kohtade olemasolul;
 9. koolitusel osalemisel eelnevalt registreerumata tuleb tasuda 1,2 kordne koolituse hind.