Kutse andmine 2018 kevad

Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu on andnud Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingule kutse andmise õiguse 03.06.2013 otsusega nr 25.

Kutsetunnistust on võimalik taotleda kutse andja poolt välja kuulutatud kutse taotlemise avalduste esitamise tähtajaks järgmistele kutsetele  :
1) Kinnisvara nooremhindaja, 5.kutsetase
2) Kinnisvara hindaja, 6.kutsetase
Spetsialiseerumine: Eluotstarbeline vara – korterid, pere-elamud, rida-elamud, korterelamud, elamukrundid, suvilad ja elamumaa sihtotstarbega maad.
3) Vara hindaja, 7.kutsetase
Spetsialiseerumine: Kompetentsus kõigi kinnisvara liikide hindamisel (sh elamispinnad, äripinnad, maa, jm) kas eraldi või mistahes kombinatsioonina ning muude kinnisvara objektide või nende oluliste osade osas, nagu eriotstarbelised ja piiratud turuga varad jm (hotellid, spordiväljakud, kämpingud, haiglad, sanatooriumid, ühiskondlikuks kasutamiseks mõeldud kinnisvara; kaevandused, veealad, sadamad, elektrijaamad ja tanklad, õliterminaalid vms.

Kutse andmise tööplaan 2018 kevadel:

Kutse taotlemise avalduse esitamise tähtaeg
(koos nõutavate dokumentidega)
Taotletav kutse: NH, KH, VH
12.-16. veebruar 2018
Kutseeksami kirjalik osa 04. aprill 2018 Tallinna Ülikool (hoone aadressil Uus-Sadama 5, Tallinn)
Kutseeksami suuline osa 02.-04. mai 2018 

Täiendavatele küsimustele saate vastust:

Tegevjuht Silvi Palmet
telefon: 528 6801 
e-post: ekhy(at)ekhy.ee

Kutseeksami kirjaliku osa toimumise täpne aeg ja koht teatatakse eksamile lubatud kutse taotlejale hiljemalt 10 päeva enne eksami toimumist (NH, KH, VH – Hindamisstandard p.4.1.2.1.; NH – Hindamisstandard p.4.2.2.2., KH, VH – Hindamisstandard p.4.2.2.1.).

Kutseeksami suulise osa toimumise täpne päev, koht ja kellaaeg täpsustatakse ning teatatakse igale avalduse esitanule peale kutseeksami kirjaliku osa hindamise toimumist (NH, KH, VH Hindamisstandard p.4.1.3.1., p.4.2.3.1.).

Kutsealase vestluse toimumise täpne päev, koht ja kellaaeg täpsustatakse ning teatatakse igale avalduse esitanule peale kutseeksami kirjaliku osa hindamise toimumist (NH, KH, VH – Hindamisstandard p.4.2.4.7.).

Kutsekomisjoni koosseis:

Staatus

Nimi

Esindatav institutsioon

Kontaktandmed

esimees Aivar Tomson Tööandjate esindaja aivar.tomson(at)dtz.ee
aseesimees Mirje Kallaste MTÜ Eesti Kinnisvara Hindajate Ühing mirje.kallaste(at)domuskinnisvara.ee
liige Kristin Rammo MTÜ Eesti Kinnisvara Hindajate Ühing kristin.rammo(at)eri.ee
liige Kristi Melles MTÜ Eesti Pangaliit kristi.melles(at)seb.ee
liige Mari-Liis Tamme Riigi esindaja Maa-amet mari-liis.tamme(at)maaamet.ee