Kutseeksamite voorude toimumine

Sügisese kutseeksamite voorud toimuvad alljärgnevalt:

14.oktoober kõikide tasemete kirjalik eksamivoor Tallinna Majanduskoolis

26 ja 28 oktoober EKHÜ büroos kõikide tasemet taastõendajad vestlus  ja KNH, tase 5 esmataotlejad.suuline voor (ajakava täpsustatakse peale kirjalikku vooru)

3 ja 4 novenber EKHÜ büroos KH, tase 6 ja VH, tase 7 esmataotleja suuline voor (ajakava täpsustakse peale kirjalikku vooru)