Aruandlus ja auditeerimine

Järelevalve – aruandluse ja auditeerimise kord

Alates 09.05.2018 kehtib uus aruandluse ja auditeerimise kord

Kutselised hindajad on kohustatud:
1) esitama aruandluse igal aastal 01. märtsiks (AAK p.3)
2) taotlema auditeerimise läbiviimist kahel korral kutse kehtivuse ajal – teisel ja neljandal aastal (AAK p.6 , vt ka Auditeerimise kohustuslik aeg)

Auditeerimise taotluse esitamise tähtaeg on:
1) 01. aprill – kes soovivad sügisel taastõendada tuleb auditi taotlus esitada kindlasti kevadel
2) 01. september

» Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord
» Kutselise hindaja aruanne
» Auditeerimise avaldus

Auditeerimise kohustuslik aeg