Standardisari EVS 875 küsimustik

Lugupeetud kutseline hindaja! Standardisari EVS 875 on iga kutselise hindaja töövahendiks. Seepärast palume enda tihedas ajagraafikus leida see aeg (orienteeruvalt 10 -15 min), et vastata alljärgnevale küsimustikule – vastuste põhjal loodame muuta standardisarja senisest praktilisemaks ning paremaks töövahendiks, kui see… Read more

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine

Maa-amet alustab kooskõlas Vabariigi Valitsuse 17.01.2008 määrusega nr 16 kinnitatud “Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise korraga” avalduste vastuvõtmist maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemiseks. Litsents annab selle saanud isikule maa korralise ja erakorralise hindamise ning õigusvastaselt võõrandatud maa hindamise õiguse. Maa hindamise tegevuslitsentsi… Read more

EKHÜ üldkoosolek 23. märtsil 2018 Maarjamäe Lossi FILMIMUUSEUMIS (Tallinn)

Toimumise aeg: reede, 23. märts 2018 algusega kell 10.00 Toimumise koht: Maarjamäe Lossi FILMIMUUSEUM (aadress: Pirita tee 56, Tallinn) http://www.ajaloomuuseum.ee/kontakt Üldkoosoleku päevakava: 09.30-10.00 Saabumine, registreerumine 10.00-10.15 Avasõnad. Uute liikmete tutvustamine ja liikmemärgi üleandmine Martin Kõiv Juhatuse esimees 10.15-10.30 Juhatuse tegevuse aruanne ja 2017…. Read more

Kutse andmine 2018 kevad

Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu on andnud Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingule kutse andmise õiguse 03.06.2013 otsusega nr 25. Kutsetunnistust on võimalik taotleda kutse andja poolt välja kuulutatud kutse taotlemise avalduste esitamise tähtajaks järgmistele kutsetele  : 1) Kinnisvara nooremhindaja, 5.kutsetase 2) Kinnisvara hindaja, 6.kutsetase Spetsialiseerumine: Eluotstarbeline… Read more

EKHÜ üldkoosolek 8. detsembril 2017 Tallinn, Viimsi

Toimumise aeg: reede, 8. detsember 2017 algusega kell 10.00 Toimumise koht: Eesti Sõjamuuseum (Mõisa tee 1, Viimsi) Päevakord ja ajakava: 09.30-10.00 Saabumine, registreerumine, hommikukohv 10.00-10.20 Avasõnad. Uute liikmete tutvustamine ja kutsetunnistused. Aasta Hindaja teadustamine! Kaarel Sahk Juhatuse esimees 10.20-10.35 2017. aasta  ja tulevase 2018. aasta tegevused… Read more

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine september 2017

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine Maa-amet alustab kooskõlas Vabariigi Valitsuse 17.01.2008 määrusega nr 16 kinnitatud “Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise korraga” avalduste vastuvõtmist maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemiseks. Litsents annab selle saanud isikule maa korralise ja erakorralise hindamise ning õigusvastaselt võõrandatud maa hindamise… Read more

Kutse taotlemine 2017 sügis

Kutse taotlemise eksamil osalemise avalduste esitamise tähtaega on pikendatud varasema 01.08.2017.a asemel ning see on viidud 28.08.2017.a. Avaldusi saab esitada kutsetele: 1)         Kinnisvara nooremhindaja, 5.kutsetase 2)         Kinnisvara hindaja, 6.kutsetase 3)         Vara hindaja, 7.kutsetase

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine märts 2017

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine Maa-amet alustab kooskõlas Vabariigi Valitsuse 17.01.2008 määrusega nr 16 kinnitatud “Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise korraga” avalduste vastuvõtmist maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemiseks. Litsents annab selle saanud isikule maa korralise ja erakorralise hindamise ning õigusvastaselt võõrandatud maa hindamise… Read more

Jõustus standardi EVS 875-6 uustöötlus (hindamine laenamise eesmärgil)

Jaanuari algul 2017 jõustus Eesti varahindamise standardite sarja EVS 875-6 uustöötlus. Tulenevalt muudatustest rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS), standardite töörühma seisukohtades ja ekspertiisi teostajate arvamustes, on käesolevatesse standarditesse, mis on standardi EVS 875-6:2016 uustöötlus, sisse viidud järgmised olulisemad muudatused: – uuendatud… Read more

Seminar “Hoonestamata ja hoonestatud (elukondlik) maatulundusmaa hindamine – teooria ja praktika” 18.11.2016

Kinnisvara hindajad osalesid EKHÜ seminaris “ Hoonestamata ja hoonestatud (elukondlik) maatulundusmaa hindamine – teooria ja praktika ” 18.11.2016 Maa-ametis – teadmisi aitasid täiendada ja silmaringi laiendada Maa-ameti Geoinfosüsteemide büroo juhataja Sulev Õitspuu (Maa-ameti geoportaal), Maa-ameti Kinnisvara hindamise osakonna juhataja Andres… Read more