Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine

Maa-amet alustab kooskõlas Vabariigi Valitsuse 17.01.2008 määrusega nr 16 kinnitatud “Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise korraga” avalduste vastuvõtmist maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemiseks. Litsents annab selle saanud isikule maa korralise ja erakorralise hindamise ning õigusvastaselt võõrandatud maa hindamise õiguse. Maa hindamise tegevuslitsentsi… Read more

Kutseeksamiks ettevalmistav koolitus 2019 sügis

On avatud registreerimine Kinnisvarahindajate kutsetasemete eksamiks ettevalmistavale koolitusele: Maht: 40 akadeemilist tundi Koolituse teemad vastavad programmile Teoreetiliste teadmiste ja oskuste nõuded PÄEVAKAVA Koolituse maksumus: 5 päevase 40 akadeemilise tunnise kogumaksumus on 480 eurot. Soodushind EKHÜliikmele 360 eurot   Koolitusel on võimalik osaleda väiksemates… Read more

Auditeerimine ja Kutseeksamid

Saabumas on sügisene dokumentide vastuvõtt sügisesse auditeerimisvooru ja kinnisvarahindajate kutseeksamitele. Auditi taotluste esitamise tähtaeg on 02.09.2019 ja Kutseeksamid dokumentide vastuvõtt toimub ajavahemikus 02-06.09.2019

Rahvusvaheline konverents ERES 2020

30.06-4.07 2020 toimub rahvusvaheline konverents ERES 2020. Seekord on toimumiskohaks Tallinn ja kandvaks teemaks “Digitaalse tuleviku kaasamine kinnisvarasse” Konverentsi ellukutsuja on Euroopa Kinnisvaraühing (ERES) kes esindab rahvusvahelist kinnisvaravõrgustikku teadlaste ja spetsialistide vahel Euroopas. ERES-I konverentsidel osaleb alati 350-450 osalejat umbes… Read more

UUENESID TEOREETILISTE TEADMISTE JA OSKUSTE NÕUDED

EKHÜ kutsekomisjon viis läbi kehtiva TTON-i analüüsi.  Koostöös  valdkonna ekspertidega kaasajastati ja täiendati nõuded. Uuenduskuuri läbis ka soovitatud kirjanduse loetelu. Uued Teoreetiliste teadmiste ja oskuste nõuded kinnitati kutsekomisjoni otsusega 17.mail 2019.

Üldkoosolek 24.05.2019

Päevakord ja ajakava: 09.30-10.00    Saabumine, registreerumine, hommikukohv 10.00-10.20  Avasõnad. Juhatuse tegevuse aruanne 2018 Martin Kõiv 10.20-10.30 Majandustegevuse aastaaruande tutvustus Martin Kõiv 10.30-10.40 Revisjonikomisjoni akti 2018 tutvustus 10.40-10.45 Majandustegevuse aastaaruande 2018 kinnitamine/ hääletus 10.45-11.15 Kutse andmise ülevaade kevad 2019 Aivar Tomson Kutse tunnistuste üleandmine:-Aivar… Read more

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine Maa-amet alustab kooskõlas Vabariigi Valitsuse 17.01.2008 määrusega nr 16 kinnitatud “Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise korraga” avalduste vastuvõtmist maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemiseks. Litsents annab selle saanud isikule maa korralise ja erakorralise hindamise ning õigusvastaselt võõrandatud maa hindamise… Read more

Kutse andmine 2019 kevad (NH, kinnivara nooremhindaja, 5. kutsetase)

Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu on andnud Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingule kutse andmise õiguse 16.05.2018 otsusega nr 6-4/13. Kutsetunnistust on võimalik taotleda kutse andja poolt välja kuulutatud kutse taotlemise avalduste esitamise tähtajaks järgmistele kutsetele: Kinnisvara nooremhindaja, 5. kutsetase. Kutse andmise tööplaan 2019 kevadel: Kutse… Read more

Üldkoosolek 07.12.2018

EELINFO Toimumise aeg: reede, 07. detsember 2018 algusega kell 10.00 Toimumise koht: St. Olav Hotel, Lai tn 5, Tallinna vanalinn. Üldkoosoleku päevakava: 09.00-10.00 Saabumine, registreerumine   10.00-10.15 Avasõnad. Juhatuse aruanne tööst 2018     Marje Kolmar, EKHÜ juhatuse aseesimees 10.15-10.25 Tegevuskava 2019  Silvi Palmet, EKHÜ tegevjuht… Read more

NORDIC REAL ESTATE FORUM 2018

NORDIC REAL ESTATE FORUM toimub 29. novembril 2018 Tallinnas (Hilton Tallinn Park Hotel) KUTSE: Nordic Real Estate Forum 2018 Täiendavat infot programmi, esinejate ja registreerimise kohta leiate järgnevalt: www.nordicreforum.com Küsimustele saab vastused läbi e-posti info@nordicreforum.com

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine Maa-amet alustab kooskõlas Vabariigi Valitsuse 17.01.2008 määrusega nr 16 kinnitatud “Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise korraga” avalduste vastuvõtmist maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemiseks. Litsents annab selle saanud isikule maa korralise ja erakorralise hindamise ning õigusvastaselt võõrandatud maa hindamise… Read more

Kutse andmine 2018 sügis

Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu on andnud Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingule kutse andmise õiguse 16.05.2018 otsusega nr 6-4/13. Kutsetunnistust on võimalik taotleda kutse andja poolt välja kuulutatud kutse taotlemise avalduste esitamise tähtajaks järgmistele kutsetele  : 1) Kinnisvara nooremhindaja, 5.kutsetase 2) Kinnisvara hindaja, 6.kutsetase Spetsialiseerumine: Eluotstarbeline… Read more

Baltic Valuation Conference 2018

Baltic Valuation Conference (BVC) toimub 6.-8. septembril 2018 Riias, Lätis. Täiendavat infot sh konverentsile registreerimise kohta leiate järgnevalt: 28th Baltic Valuation Conference 2018 http://www.baltic-valuation-conference.org/wp-content/uploads/2018/04/BVC-2018-Invitation.pdf 

Standardisari EVS 875 küsimustik

Lugupeetud kutseline hindaja! Standardisari EVS 875 on iga kutselise hindaja töövahendiks. Seepärast palume enda tihedas ajagraafikus leida see aeg (orienteeruvalt 10 -15 min), et vastata alljärgnevale küsimustikule – vastuste põhjal loodame muuta standardisarja senisest praktilisemaks ning paremaks töövahendiks, kui see… Read more

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine

Maa-amet alustab kooskõlas Vabariigi Valitsuse 17.01.2008 määrusega nr 16 kinnitatud “Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise korraga” avalduste vastuvõtmist maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemiseks. Litsents annab selle saanud isikule maa korralise ja erakorralise hindamise ning õigusvastaselt võõrandatud maa hindamise õiguse. Maa hindamise tegevuslitsentsi… Read more

EKHÜ üldkoosolek 23. märtsil 2018 Maarjamäe Lossi FILMIMUUSEUMIS (Tallinn)

Toimumise aeg: reede, 23. märts 2018 algusega kell 10.00 Toimumise koht: Maarjamäe Lossi FILMIMUUSEUM (aadress: Pirita tee 56, Tallinn) http://www.ajaloomuuseum.ee/kontakt Üldkoosoleku päevakava: 09.30-10.00 Saabumine, registreerumine 10.00-10.15 Avasõnad. Uute liikmete tutvustamine ja liikmemärgi üleandmine Martin Kõiv Juhatuse esimees 10.15-10.30 Juhatuse tegevuse aruanne ja 2017…. Read more