Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine september 2017

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine Maa-amet alustab kooskõlas Vabariigi Valitsuse 17.01.2008 määrusega nr 16 kinnitatud “Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise korraga” avalduste vastuvõtmist maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemiseks. Litsents annab selle saanud isikule maa korralise ja erakorralise hindamise ning õigusvastaselt võõrandatud maa hindamise… Read more

Kutse taotlemine 2017 sügis

Kutse taotlemise eksamil osalemise avalduste esitamise tähtaega on pikendatud varasema 01.08.2017.a asemel ning see on viidud 28.08.2017.a. Avaldusi saab esitada kutsetele: 1)         Kinnisvara nooremhindaja, 5.kutsetase 2)         Kinnisvara hindaja, 6.kutsetase 3)         Vara hindaja, 7.kutsetase

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine märts 2017

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine Maa-amet alustab kooskõlas Vabariigi Valitsuse 17.01.2008 määrusega nr 16 kinnitatud “Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise korraga” avalduste vastuvõtmist maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemiseks. Litsents annab selle saanud isikule maa korralise ja erakorralise hindamise ning õigusvastaselt võõrandatud maa hindamise… Read more

Jõustus standardi EVS 875-6 uustöötlus (hindamine laenamise eesmärgil)

Jaanuari algul 2017 jõustus Eesti varahindamise standardite sarja EVS 875-6 uustöötlus. Tulenevalt muudatustest rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS), standardite töörühma seisukohtades ja ekspertiisi teostajate arvamustes, on käesolevatesse standarditesse, mis on standardi EVS 875-6:2016 uustöötlus, sisse viidud järgmised olulisemad muudatused: – uuendatud… Read more

Seminar “Hoonestamata ja hoonestatud (elukondlik) maatulundusmaa hindamine – teooria ja praktika” 18.11.2016

Kinnisvara hindajad osalesid EKHÜ seminaris “ Hoonestamata ja hoonestatud (elukondlik) maatulundusmaa hindamine – teooria ja praktika ” 18.11.2016 Maa-ametis – teadmisi aitasid täiendada ja silmaringi laiendada Maa-ameti Geoinfosüsteemide büroo juhataja Sulev Õitspuu (Maa-ameti geoportaal), Maa-ameti Kinnisvara hindamise osakonna juhataja Andres… Read more

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine

Maa-amet alustab kooskõlas Vabariigi Valitsuse 17.01.2008 määrusega nr 16 kinnitatud “Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise korraga” avalduste vastuvõtmist maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemiseks. Litsents annab selle saanud isikule maa korralise ja erakorralise hindamise ning õigusvastaselt võõrandatud maa hindamise õiguse. Maa hindamise tegevuslitsentsi… Read more

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine

Maa-amet alustab kooskõlas Vabariigi Valitsuse 17.01.2008 määrusega nr 16 kinnitatud “Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise korraga” avalduste vastuvõtmist maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemiseks. Litsents annab selle saanud isikule maa korralise ja erakorralise hindamise ning õigusvastaselt võõrandatud maa hindamise õiguse. Maa hindamise tegevuslitsentsi… Read more