Kutse taotlemine kevadel 2021

Kutse taotuste esitamise tähtaeg on 19.märts 2021. KEVAD 2021 vooru ootame taotlejate avaldusi: – Kinnisvara nooremhindaja, tase 5 esmataotlejatelt, taastõendajatelt. – 2020 sügisese vooru kirjaliku eksami positiivse tulemusega sooritanud kinnisvara nooremhindaja (tase 5), kinnisvara hindaja (tase 6) ja vara hindaja (tase… Read more

Aasta hindaja 2020 on Jana Kiik

EKHÜ pikaajaline traditsioon tunnustada parimaid Kinnisvara hindamise valdkonna tegijaid jätkus ka sellel aastal. EKHÜ üldkoosolekul kuulutati välja Aasta Kinnisvarahindaja 2020. Möödunud aasta tehtu eest tõsteti esile  palju väärikaid nominente : Andres Teder ERI Kinnisvara, Eduard Elbrecht 1Partner Kinnisvara, Hanna Raudmäed 1Partner… Read more

Kutseeksamite voorude toimumine

Sügisese kutseeksamite voorud toimuvad alljärgnevalt: 14.oktoober kõikide tasemete kirjalik eksamivoor Tallinna Majanduskoolis 26 ja 28 oktoober EKHÜ büroos kõikide tasemet taastõendajad vestlus  ja KNH, tase 5 esmataotlejad.suuline voor (ajakava täpsustatakse peale kirjalikku vooru) 3 ja 4 novenber EKHÜ büroos KH, tase… Read more

Algas taas Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine.

Maa-amet alustab kooskõlas Vabariigi Valitsuse 17.01.2008 määrusega nr 16 kinnitatud “Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise korraga” avalduste vastuvõtmist maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemiseks. Litsents annab selle saanud isikule maa korralise ja erakorralise hindamise ning õigusvastaselt võõrandatud maa hindamise õiguse. Maa hindamise tegevuslitsentsi… Read more

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine.

Maa-amet alustab kooskülas Vabariigi Valitsuse 17.01.20018 määrusega 16 kinnitatud ” Maa hindamise tegevuslitsentside väljastamise korraga” avalduste vastuvõtmist maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemiseks. Litsents annab selle saanud isikule maa korralise ja erakorralise hindamise ning õigusvastaselt võõrandatud maa hindamise õiguse. Maa hindamise tegevuslitsentsi… Read more

Aasta hindaja 2019 on Triinu Kroon

EKHÜ pikaajaline traditsioon tunnustada parimaid Kinnisvara hindamise valdkonna tegijaid jätkus ka sellel aastal. EKHÜ üldkoosolekul kuulutati välja Aasta Kinnisvarahindaja 2019. Paljude väärikate nominentide seast pälvis selle tiitli Triinu Kroon Kinnisvaraekspert OÜ-st. Lisaks kvaliteetsele hindamistööle, hinnatud kollleegi rollile väärib erilist äramärkimist… Read more

EKHÜ Üldkoosolek ja seminar 06.12.2019

Päevakord ja ajakava: 09.30-10.00           Saabumine, registreerumine 10.00-10.15           Avasõnad. Juhatuse aruanne tööst 2019 10.15-10.25           Tegevuskava 2020 10.25-10.35          Liikmemaks ja liikmeksastumise maks ja Eelarve 2020 10.35-10.45          Kutseeksami tulemused kevad/sügis 2019 10.45-10.55         Auditeerimise tulemused 2019 10.55-11.10          Uuendatud… Read more

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine

Maa-amet alustab kooskõlas Vabariigi Valitsuse 17.01.2008 määrusega nr 16 kinnitatud “Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise korraga” avalduste vastuvõtmist maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemiseks. Litsents annab selle saanud isikule maa korralise ja erakorralise hindamise ning õigusvastaselt võõrandatud maa hindamise õiguse. Maa hindamise tegevuslitsentsi… Read more

Kutseeksamiks ettevalmistav koolitus 2019 sügis

On avatud registreerimine Kinnisvarahindajate kutsetasemete eksamiks ettevalmistavale koolitusele: Maht: 40 akadeemilist tundi Koolituse teemad vastavad programmile Teoreetiliste teadmiste ja oskuste nõuded PÄEVAKAVA Koolituse maksumus: 5 päevase 40 akadeemilise tunnise kogumaksumus on 480 eurot. Soodushind EKHÜliikmele 360 eurot   Koolitusel on võimalik osaleda väiksemates… Read more

Auditeerimine ja Kutseeksamid

Saabumas on sügisene dokumentide vastuvõtt sügisesse auditeerimisvooru ja kinnisvarahindajate kutseeksamitele. Auditi taotluste esitamise tähtaeg on 02.09.2019 ja Kutseeksamid dokumentide vastuvõtt toimub ajavahemikus 02-06.09.2019

Rahvusvaheline konverents ERES 2020

30.06-4.07 2020 toimub rahvusvaheline konverents ERES 2020. Seekord on toimumiskohaks Tallinn ja kandvaks teemaks “Digitaalse tuleviku kaasamine kinnisvarasse” Konverentsi ellukutsuja on Euroopa Kinnisvaraühing (ERES) kes esindab rahvusvahelist kinnisvaravõrgustikku teadlaste ja spetsialistide vahel Euroopas. ERES-I konverentsidel osaleb alati 350-450 osalejat umbes… Read more

UUENESID TEOREETILISTE TEADMISTE JA OSKUSTE NÕUDED

EKHÜ kutsekomisjon viis läbi kehtiva TTON-i analüüsi.  Koostöös  valdkonna ekspertidega kaasajastati ja täiendati nõuded. Uuenduskuuri läbis ka soovitatud kirjanduse loetelu. Uued Teoreetiliste teadmiste ja oskuste nõuded kinnitati kutsekomisjoni otsusega 17.mail 2019.

Üldkoosolek 24.05.2019

Päevakord ja ajakava: 09.30-10.00    Saabumine, registreerumine, hommikukohv 10.00-10.20  Avasõnad. Juhatuse tegevuse aruanne 2018 Martin Kõiv 10.20-10.30 Majandustegevuse aastaaruande tutvustus Martin Kõiv 10.30-10.40 Revisjonikomisjoni akti 2018 tutvustus 10.40-10.45 Majandustegevuse aastaaruande 2018 kinnitamine/ hääletus 10.45-11.15 Kutse andmise ülevaade kevad 2019 Aivar Tomson Kutse tunnistuste üleandmine:-Aivar… Read more