EKHÜ ehitusalane koolitus 30.11.2018

Hoonete kande- ja piirdekonstruktsioonid ning nende seosed ehitusfüüsikaga. Lektor Egert-Ronald Parts. Hoone tehnosüsteemid ja nende seisukorra hindamine. Lektor Anti Hamburg. Koolituse maht on 8 TP. Palume registreeruda koolitusele hiljemalt 26. novembriks  SIIT.   Täpsem info ja kava +372 528 6801 ekhy@ekhy.ee

Üldkoosolek 07.12.2018

EELINFO Toimumise aeg: reede, 07. detsember 2018 algusega kell 10.00 Toimumise koht: St. Olav Hotel, Lai tn 5, Tallinna vanalinn. Üldkoosoleku päevakava: 09.00-10.00 Saabumine, registreerumine   10.00-10.15 Avasõnad. Juhatuse aruanne tööst 2018     Marje Kolmar, EKHÜ juhatuse aseesimees 10.15-10.25 Tegevuskava 2019  Silvi Palmet, EKHÜ tegevjuht… Read more

NORDIC REAL ESTATE FORUM 2018

NORDIC REAL ESTATE FORUM toimub 29. novembril 2018 Tallinnas (Hilton Tallinn Park Hotel) KUTSE: Nordic Real Estate Forum 2018 Täiendavat infot programmi, esinejate ja registreerimise kohta leiate järgnevalt: www.nordicreforum.com Küsimustele saab vastused läbi e-posti info@nordicreforum.com

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine Maa-amet alustab kooskõlas Vabariigi Valitsuse 17.01.2008 määrusega nr 16 kinnitatud “Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise korraga” avalduste vastuvõtmist maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemiseks. Litsents annab selle saanud isikule maa korralise ja erakorralise hindamise ning õigusvastaselt võõrandatud maa hindamise… Read more

Kutse andmine 2018 sügis

Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu on andnud Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingule kutse andmise õiguse 16.05.2018 otsusega nr 6-4/13. Kutsetunnistust on võimalik taotleda kutse andja poolt välja kuulutatud kutse taotlemise avalduste esitamise tähtajaks järgmistele kutsetele  : 1) Kinnisvara nooremhindaja, 5.kutsetase 2) Kinnisvara hindaja, 6.kutsetase Spetsialiseerumine: Eluotstarbeline… Read more

Baltic Valuation Conference 2018

Baltic Valuation Conference (BVC) toimub 6.-8. septembril 2018 Riias, Lätis. Täiendavat infot sh konverentsile registreerimise kohta leiate järgnevalt: 28th Baltic Valuation Conference 2018 http://www.baltic-valuation-conference.org/wp-content/uploads/2018/04/BVC-2018-Invitation.pdf 

Standardisari EVS 875 küsimustik

Lugupeetud kutseline hindaja! Standardisari EVS 875 on iga kutselise hindaja töövahendiks. Seepärast palume enda tihedas ajagraafikus leida see aeg (orienteeruvalt 10 -15 min), et vastata alljärgnevale küsimustikule – vastuste põhjal loodame muuta standardisarja senisest praktilisemaks ning paremaks töövahendiks, kui see… Read more

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine

Maa-amet alustab kooskõlas Vabariigi Valitsuse 17.01.2008 määrusega nr 16 kinnitatud “Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise korraga” avalduste vastuvõtmist maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemiseks. Litsents annab selle saanud isikule maa korralise ja erakorralise hindamise ning õigusvastaselt võõrandatud maa hindamise õiguse. Maa hindamise tegevuslitsentsi… Read more

EKHÜ üldkoosolek 23. märtsil 2018 Maarjamäe Lossi FILMIMUUSEUMIS (Tallinn)

Toimumise aeg: reede, 23. märts 2018 algusega kell 10.00 Toimumise koht: Maarjamäe Lossi FILMIMUUSEUM (aadress: Pirita tee 56, Tallinn) http://www.ajaloomuuseum.ee/kontakt Üldkoosoleku päevakava: 09.30-10.00 Saabumine, registreerumine 10.00-10.15 Avasõnad. Uute liikmete tutvustamine ja liikmemärgi üleandmine Martin Kõiv Juhatuse esimees 10.15-10.30 Juhatuse tegevuse aruanne ja 2017…. Read more

Kutse andmine 2018 kevad

Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu on andnud Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingule kutse andmise õiguse 03.06.2013 otsusega nr 25. Kutsetunnistust on võimalik taotleda kutse andja poolt välja kuulutatud kutse taotlemise avalduste esitamise tähtajaks järgmistele kutsetele  : 1) Kinnisvara nooremhindaja, 5.kutsetase 2) Kinnisvara hindaja, 6.kutsetase Spetsialiseerumine: Eluotstarbeline… Read more

EKHÜ üldkoosolek 8. detsembril 2017 Tallinn, Viimsi

Toimumise aeg: reede, 8. detsember 2017 algusega kell 10.00 Toimumise koht: Eesti Sõjamuuseum (Mõisa tee 1, Viimsi) Päevakord ja ajakava: 09.30-10.00 Saabumine, registreerumine, hommikukohv 10.00-10.20 Avasõnad. Uute liikmete tutvustamine ja kutsetunnistused. Aasta Hindaja teadustamine! Kaarel Sahk Juhatuse esimees 10.20-10.35 2017. aasta  ja tulevase 2018. aasta tegevused… Read more

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine september 2017

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine Maa-amet alustab kooskõlas Vabariigi Valitsuse 17.01.2008 määrusega nr 16 kinnitatud “Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise korraga” avalduste vastuvõtmist maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemiseks. Litsents annab selle saanud isikule maa korralise ja erakorralise hindamise ning õigusvastaselt võõrandatud maa hindamise… Read more