Kutseeksamiks ettevalmistav koolitus kinnisvara nooremhindajatele (tase 5) 2019 kevad

Kutseeksamiks ettevalmistav koolitus kinnisvara nooremhindajatele (tase 5)

Maht: 30 akadeemilist tundi

PÄEVAKAVA

Koolitusele palume registreeruda SIIT.

Hinnad

Tundide arv Tunni hind Täistasu EKHÜ
liige
Toetajaliikme
töötaja
5-päevane 40 12,0 480 360 432
4-päevane 32 12,5 400 300 360
3-päevane 24 13,0 312 234 281
2-päevane 16 13,5 216 162 194
1-päevane 8 14,0 112  84 101
Poolepäevane 4 15,0 60 45 54

Koolitus toimub Tallinna Tehnikaülikoolis, Majandusteaduskonna hoones, aadressil Akadeemia tee 3, Tallinn.

EVS 875 standardite ülevaate leiad veebilehel

Standardid on võimalik soetada Eesti Standardikeskuse e-poest.

EVS 875 standardite sarja soetamine paketina on 40% soodsam, kui ostes samad standardid üksikuna.

Tutvumiseks Koolituste kord

Koolituse teemad vastavad programmile Teoreetiliste teadmiste ja oskuste nõuded

Kutse andmine 2019 kevad (NH, kinnivara nooremhindaja, 5. kutsetase)

Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu on andnud Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingule kutse andmise õiguse 16.05.2018 otsusega nr 6-4/13.

Kutsetunnistust on võimalik taotleda kutse andja poolt välja kuulutatud kutse taotlemise avalduste esitamise tähtajaks järgmistele kutsetele: Kinnisvara nooremhindaja, 5. kutsetase.

Kutse andmise tööplaan 2019 kevadel:

Kutse taotlemise avalduse esitamise tähtaeg
(koos nõutavate dokumentidega)
Taotletav kutse: Kinnisvara nooremhindaja, 5. kutsetase
04.-08.02.2019
Kutseeksami kirjalik osa Aprill 2019 (kuupäev kinnitamisel)
Kutseeksami suuline osa  Mai 2019 (kuupäev kinnitamisel)

Täiendavatele küsimustele saate vastust:

Tegevjuht Silvi Palmet
telefon: 528 6801
e-post: ekhy(at)ekhy.ee

Kutseeksami kirjaliku osa toimumise täpne aeg ja koht teatatakse eksamile lubatud kutse taotlejale hiljemalt 10 päeva enne eksami toimumist (NH – Hindamisstandard p.4.1.2.1.; NH – Hindamisstandard p.4.2.2.2.).

Kutseeksami suulise osa toimumise täpne päev, koht ja kellaaeg täpsustatakse ning teatatakse igale avalduse esitanule peale kutseeksami kirjaliku osa hindamise toimumist (NH Hindamisstandard p.4.1.3.1., p.4.2.3.1.).

Kutsealase vestluse toimumise täpne päev, koht ja kellaaeg täpsustatakse ning teatatakse igale avalduse esitanule peale kutseeksami kirjaliku osa hindamise toimumist (NH – Hindamisstandard p.4.2.4.7.).

EKHÜ ehitusalane koolitus 30.11.2018

Hoonete kande- ja piirdekonstruktsioonid ning nende seosed ehitusfüüsikaga. Lektor Egert-Ronald Parts.

Hoone tehnosüsteemid ja nende seisukorra hindamine. Lektor Anti Hamburg.

Koolituse maht on 8 TP.

Koolitusel osalemise huvi korral palun võtke EKHÜ-ga ühendust läbi e-posti ekhy@ekhy.ee või telefoni teel +372 528 6801.

 

Täpsem info ja kava
+372 528 6801
ekhy@ekhy.ee

Üldkoosolek 07.12.2018

EELINFO

Toimumise aeg: reede, 07. detsember 2018 algusega kell 10.00
Toimumise koht: St. Olav Hotel, Lai tn 5, Tallinna vanalinn.
Üldkoosoleku päevakava:

09.00-10.00 Saabumine, registreerumine  
10.00-10.15 Avasõnad. Juhatuse aruanne tööst 2018 

 

 Marje Kolmar, EKHÜ juhatuse aseesimees
10.15-10.25 Tegevuskava 2019  Silvi Palmet, EKHÜ tegevjuht
10.25-10.35 Eelarve 2019  Martin Kõiv, EKHÜ juhatuse esimees
10.35-10.40 Kutseeksami tulemused kevad/sügis 2018  Silvi Palmet, EKHÜ tegevjuht
10.40-10.50 Ülevaade Aukohtu tööst 2018   Kaisa Hiire, Aukohtu esimees
10.50-11.05 Auditeerimise tulemused 2018 Aivar Tomson, Kutsekomisjoni esimees
11.05-11.15 Uute liikmete tutvustamine. Kutsetunnistuste üleandmine. Aasta Hindaja tunnustamine. Silvi Palmet, EKHÜ tegevjuht  Andres Teder, EKHÜ juhatuse liige
11.15-12.45 Lõunasöök  Osaleja omal kulul ja valikul Tallinna vanalinnas vms
12.45-14.45 Seminar I: Kinnisvaratehingute käibemaksuga maksustamine / käibemaksuseaduse muudatused.  Margus Reiland, vandeadvokaat,    LEXTAL Advokaadibüroo
14.45-15.00 Kohvipaus  
15.00-16.30 Seminar II: Makromajandus, kinnisvaraprognoos  Tõnu Mertsina, peaökonomist, Swedbank AS

Üldkoosolekul osalemise huvi korral palun võtke EKHÜ-ga ühendust läbi e-posti ekhy@ekhy.ee või telefoni teel +372 528 6801.

Seminaril osalemine annab 4 TP. Seminaride hind:
1) EKHÜ liikmele – tasuta.
2) Mitteliikmetele 60 eurot ning ainult eelneva registreerumisega.

Parkimise võimalus Tallinna vanalinnale lähedal näiteks Vabaduse väljaku parkimismajas või oma äranägemise järgi mujal.

 

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine

Maa-amet alustab kooskõlas Vabariigi Valitsuse 17.01.2008 määrusega nr 16 kinnitatud “Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise korraga” avalduste vastuvõtmist maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemiseks. Litsents annab selle saanud isikule maa korralise ja erakorralise hindamise ning õigusvastaselt võõrandatud maa hindamise õiguse.

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemise õigus on füüsilisel isikul, kellele on Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu poolt omistatud vara hindaja kutsekvalifikatsioon.

Litsentsi taotlemiseks tuleb Maa-ametile esitada kirjalik avaldus, kuhu tuleb märkida järgmised andmed:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood;
3) elukoht;
4) kontaktandmed (telefon, e-post)

Avaldusele tuleb lisada taotlejale omistatud kutsekvalifikatsiooni tõendav kutsetunnistuse koopia.

Avaldus ning kutsetunnistuse koopia palume saata posti teel aadressile Maa-amet, Mustamäe tee 51, Tallinn, 10621 või digitaalselt allkirjastatult aadressile maaamet@maaamet.ee hiljemalt 21. septembriks 2018.

Täpsem teave maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemise kohta: telefonil 6650 626 Ülleke Eerik või e-posti aadressil Ylleke.Eerik@maaamet.ee.

Kutse andmine 2018 sügis

Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu on andnud Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingule kutse andmise õiguse 16.05.2018 otsusega nr 6-4/13.

Kutsetunnistust on võimalik taotleda kutse andja poolt välja kuulutatud kutse taotlemise avalduste esitamise tähtajaks järgmistele kutsetele  :
1) Kinnisvara nooremhindaja, 5.kutsetase
2) Kinnisvara hindaja, 6.kutsetase
Spetsialiseerumine: Eluotstarbeline vara – korterid, pere-elamud, rida-elamud, korterelamud, elamukrundid, suvilad ja elamumaa sihtotstarbega maad.
3) Vara hindaja, 7.kutsetase
Spetsialiseerumine: Kompetentsus kõigi kinnisvara liikide hindamisel (sh elamispinnad, äripinnad, maa, jm) kas eraldi või mistahes kombinatsioonina ning muude kinnisvara objektide või nende oluliste osade osas, nagu eriotstarbelised ja piiratud turuga varad jm (hotellid, spordiväljakud, kämpingud, haiglad, sanatooriumid, ühiskondlikuks kasutamiseks mõeldud kinnisvara; kaevandused, veealad, sadamad, elektrijaamad ja tanklad, õliterminaalid vms.

Kutse andmise tööplaan 2018 sügisel:

Kutse taotlemise avalduse esitamise tähtaeg
(koos nõutavate dokumentidega)
Taotletav kutse: NH, KH, VH
03.-07.09.2018
Kutseeksami kirjalik osa täpsustamisel
Kutseeksami suuline osa täpsustamisel

Täiendavatele küsimustele saate vastust:

Tegevjuht Silvi Palmet
telefon: 528 6801
e-post: ekhy(at)ekhy.ee

Kutseeksami kirjaliku osa toimumise täpne aeg ja koht teatatakse eksamile lubatud kutse taotlejale hiljemalt 10 päeva enne eksami toimumist (NH, KH, VH – Hindamisstandard p.4.1.2.1.; NH – Hindamisstandard p.4.2.2.2., KH, VH – Hindamisstandard p.4.2.2.1.).

Kutseeksami suulise osa toimumise täpne päev, koht ja kellaaeg täpsustatakse ning teatatakse igale avalduse esitanule peale kutseeksami kirjaliku osa hindamise toimumist (NH, KH, VH Hindamisstandard p.4.1.3.1., p.4.2.3.1.).

Kutsealase vestluse toimumise täpne päev, koht ja kellaaeg täpsustatakse ning teatatakse igale avalduse esitanule peale kutseeksami kirjaliku osa hindamise toimumist (NH, KH, VH – Hindamisstandard p.4.2.4.7.).

Kutseeksamiks ettevalmistav koolitus 2018 sügis

Maht: 40 akadeemilist tundi

Koolituse teemad vastavad programmile Teoreetiliste teadmiste ja oskuste nõuded

PÄEVAKAVA

Huvilistel võimalik registreerida ekhy@ekhy.ee kaudu.

Hind:

Tundide arv Tunni hind Täistasu EKHÜ
liige
Toetajaliikme
töötaja
5-päevane 40 12,0 480 360 432
4-päevane 32 12,5 400 300 360
3-päevane 24 13,0 312 234 281
2-päevane 16 13,5 216 162 194
1-päevane 8 14,0 112  84 101
Poolepäevane 4 15,0 60 45 54

Koolitus toimub Tallinna Tehnikaülikoolis: asukoht ja (TTÜ Campusekaart)

EVS 875 standardite ülevaate leiad veebilehel

Standardid on võimalik soetada Eesti Standardikeskuse e-poest.

EVS 875 standardite sarja soetamine paketina on 40% soodsam, kui ostes samad standardid üksikuna.

Tutvumiseks Koolituste kord

Kutse andja konkurss 2018 tulemused

Kutsekoda kuulutas 05.03.2018 välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks kinnisvara hindaja kutsetele.

AGEK (Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu) koosolekul 16. mail 2018 otsustati järgnevalt:

Lähtudes kutseseaduse § 9 lg 2 p 3, 4 ja 5

1) Kinnitada kutse andja avaliku konkursi kinnisvara hindaja kutsetele võitjaks Eesti Kinnisvara Hindajate Ühing.

2) Kinnitada Eesti Kinnisvara Hindajate Ühing kinnisvara hindaja kutsete kutse andjaks ja märkida õiguste jõustumise alguskuupäevaks 03.06.2018.a.

Standardisari EVS 875 küsimustik

Lugupeetud kutseline hindaja!

Standardisari EVS 875 on iga kutselise hindaja töövahendiks. Seepärast palume enda tihedas ajagraafikus leida see aeg (orienteeruvalt 10 -15 min), et vastata alljärgnevale küsimustikule – vastuste põhjal loodame muuta standardisarja senisest praktilisemaks ning paremaks töövahendiks, kui see seda seni on olnud.

Standardisari EVS 875 küsimustik

Täname!

Standardite töögrupp

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine

Maa-amet alustab kooskõlas Vabariigi Valitsuse 17.01.2008 määrusega nr 16 kinnitatud “Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise korraga” avalduste vastuvõtmist maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemiseks. Litsents annab selle saanud isikule maa korralise ja erakorralise hindamise ning õigusvastaselt võõrandatud maa hindamise õiguse.

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemise õigus on füüsilisel isikul, kellele on Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu poolt omistatud vara hindaja kutsekvalifikatsioon.

Litsentsi taotlemiseks tuleb Maa-ametile esitada kirjalik avaldus, kuhu tuleb märkida järgmised andmed:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood;
3) elukoht;
4) kontaktandmed (telefon, e-post)

Avaldusele tuleb lisada taotlejale omistatud kutsekvalifikatsiooni tõendav kutsetunnistuse koopia.

Avaldus ning kutsetunnistuse koopia palume saata posti teel aadressile Maa-amet, Mustamäe tee 51, Tallinn, 10621 või digitaalselt allkirjastatult aadressile maaamet@maaamet.ee hiljemalt 22. märtsiks 2018.

Täpsem teave maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemise kohta: telefonil 6650 626 Ülleke Eerik või e-posti aadressil Ylleke.Eerik@maaamet.ee.

EKHÜ üldkoosolek 23. märtsil 2018 Maarjamäe Lossi FILMIMUUSEUMIS (Tallinn)

Toimumise aeg: reede, 23. märts 2018 algusega kell 10.00
Toimumise koht: Maarjamäe Lossi FILMIMUUSEUM (aadress: Pirita tee 56, Tallinn) http://www.ajaloomuuseum.ee/kontakt
Üldkoosoleku päevakava:

09.30-10.00 Saabumine, registreerumine
10.00-10.15 Avasõnad. Uute liikmete tutvustamine ja liikmemärgi üleandmine

Martin Kõiv
Juhatuse esimees
10.15-10.30 Juhatuse tegevuse aruanne ja 2017. a majandustegevuse aruanne Marje Kolmar
Juhatuse aseesimees
10.30-10.40 Revisjonikomisjoni aastaaruanne Kadi Kütt
Revisjonikomisjoni esimees
10.40-11.00 Tegevuskava 2018 EKHÜ juhatus
11.00-11.15 Eelarve 2018 Martin Kõiv
Juhatuse esimeesMarje Kolmar
Juhatuse aseesimees
11.15-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Seminar I: Tuleohutusnõuded, kui hindajatele oluline valdkond, enimlevinud probleemid/puudused ehitiste püstitamisel  ja ümberehitamisel, olulisemad muudatused tuleohutusnõuetes Rait Pukk,Sisekaitseakadeemia Tuleohutuse ja inseneriainete õppetooli juhataja
13.15-13.30 Kohvipaus
13.30-15.00 Seminar II: Tuleohutusnõuded, kui hindajatele oluline valdkond, enimlevinud probleemid/puudused ehitiste püstitamisel ja ümberehitamisel, olulisemad muudatused tuleohutusnõuetes Rait Pukk,Sisekaitseakadeemia Tuleohutuse ja inseneriainete õppetooli juhataja

Palume registreeruda 20. märtsiks seminarile SIIN.

Seminaril osalemine annab 4 TP. Seminaride hind:
1) EKHÜ liikmele – tasuta.
2) Mitteliikmetele 60 eurot ning ainult eelneva registreerumisega.

Parkimise võimalus Pirita tee äärses parklas (trepistiku all).

Kutse andmine 2018 kevad

Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu on andnud Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingule kutse andmise õiguse 03.06.2013 otsusega nr 25.

Kutsetunnistust on võimalik taotleda kutse andja poolt välja kuulutatud kutse taotlemise avalduste esitamise tähtajaks järgmistele kutsetele  :
1) Kinnisvara nooremhindaja, 5.kutsetase
2) Kinnisvara hindaja, 6.kutsetase
Spetsialiseerumine: Eluotstarbeline vara – korterid, pere-elamud, rida-elamud, korterelamud, elamukrundid, suvilad ja elamumaa sihtotstarbega maad.
3) Vara hindaja, 7.kutsetase
Spetsialiseerumine: Kompetentsus kõigi kinnisvara liikide hindamisel (sh elamispinnad, äripinnad, maa, jm) kas eraldi või mistahes kombinatsioonina ning muude kinnisvara objektide või nende oluliste osade osas, nagu eriotstarbelised ja piiratud turuga varad jm (hotellid, spordiväljakud, kämpingud, haiglad, sanatooriumid, ühiskondlikuks kasutamiseks mõeldud kinnisvara; kaevandused, veealad, sadamad, elektrijaamad ja tanklad, õliterminaalid vms.

Kutse andmise tööplaan 2018 kevadel:

Kutse taotlemise avalduse esitamise tähtaeg
(koos nõutavate dokumentidega)
Taotletav kutse: NH, KH, VH
12.-16. veebruar 2018
Kutseeksami kirjalik osa 04. aprill 2018, Tallinna Ülikool (hoone aadressil Uus-Sadama 5, Tallinn)
Kutseeksami suuline osa 02.-04. mai 2018 

II poolaastal

Kutseeksami kirjaliku osa toimumise täpne aeg ja koht teatatakse eksamile lubatud kutse taotlejale hiljemalt 10 päeva enne eksami toimumist (NH, KH, VH – Hindamisstandard p.4.1.2.1.; NH – Hindamisstandard p.4.2.2.2., KH, VH – Hindamisstandard p.4.2.2.1.).

Kutseeksami suulise osa toimumise täpne päev, koht ja kellaaeg täpsustatakse ning teatatakse igale avalduse esitanule peale kutseeksami kirjaliku osa hindamise toimumist (NH, KH, VH Hindamisstandard p.4.1.3.1., p.4.2.3.1.).

Kutsealase vestluse toimumise täpne päev, koht ja kellaaeg täpsustatakse ning teatatakse igale avalduse esitanule peale kutseeksami kirjaliku osa hindamise toimumist (NH, KH, VH – Hindamisstandard p.4.2.4.7.).

Kutseeksamiks ettevalmistav koolitus 2018 kevad

Maht: 40 akadeemilist tundi

Koolituse teemad vastavad programmile Teoreetiliste teadmiste ja oskuste nõuded

Kinnisvara hindaja koolitus 2018 PÄEVAKAVA

Huvilistel võimalik registreerida ekhy@ekhy.ee kaudu.

Hind:

Tundide arv Tunni hind Täistasu EKHÜ
liige
Toetajaliikme
töötaja
5-päevane 40 12,0 480 360 432
4-päevane 32 12,5 400 300 360
3-päevane 24 13,0 312 234 281
2-päevane 16 13,5 216 162 194
1-päevane 8 14,0 112  84 101
Poolepäevane 4 15,0 60 45 54

Koolitus toimub Tallinna Tehnikaülikoolis: asukoht ja (TTÜ Campusekaart)

EVS 875 standardite ülevaate leiad veebilehel

Standardid on võimalik soetada Eesti Standardikeskuse e-poest.

EVS 875 standardite sarja soetamine paketina on 40% soodsam, kui ostes samad standardid üksikuna.

Tutvumiseks Koolituste kord

Kutse andmine – EKHÜ kutsekomisjoni 24.11.2017 otsus

EKHÜ kutsekomisjoni 24.11.2017 otsus –
anda kinnisvara hindamise kutseala kutsed järgmiselt :

Kutsekomisjon teeb kutse andmise  otsuse hindamistulemuste põhjal (Kutse andmise kord p.5.1.)

Nr Nimi Kutse Ettevõte
1. Viktoria Ivanova Kinnisvara nooremhindaja, tase 5 Uus Maa Tartu Büroo OÜ
2. Helve Keskülla Kinnisvara nooremhindaja, tase 5 Pindi Kinnisvara OÜ
3. Kristel Kivioja Kinnisvara nooremhindaja, tase 5 DTZ Kinnisvaraekspert
4. Helen Kähi Kinnisvara nooremhindaja, tase 5 Arco Real Estate AS
5. Marek Marksoo Kinnisvara nooremhindaja, tase 5 Lahe Kinnisvara Hindamine OÜ
6. Kädi Pant Kinnisvara nooremhindaja, tase 5 Ober-Haus Hindamisteenused OÜ
7. Jelena Plahhova Kinnisvara nooremhindaja, tase 5 HH KV OÜ
8. Arno Simpson Kinnisvara nooremhindaja, tase 5 Kaanon Kinnisvara Teenused OÜ
9. Sergei Surnin Kinnisvara nooremhindaja, tase 5 Colliers International Advisors OÜ
10. Ramsus Tikkerberi Kinnisvara nooremhindaja, tase 5 Arco Vara AS
11. Einar Tinarist Kinnisvara nooremhindaja, tase 5 Pindi Kinnisvara OÜ
12. Merle Kallemaa Kinnisvara hindaja, tase 6 1Partner Kinnisvara Tartu OÜ
13. Laire Kiveste Kinnisvara hindaja, tase 6 LVM Kinnisvara OÜ
14. Grete Laanmets Kinnisvara hindaja, tase 6 Lahe Kinnisvara Lõuna-Eesti OÜ
15. Hanna Raudmäe Kinnisvara hindaja, tase 6 1Partner Kinnisvara Tallinn OÜ
16. Karmen Saarep Kinnisvara hindaja, tase 6 LVM Kinnisvara Tartu OÜ
17. Raigo Petter Vara hindaja, tase 7 Riigi Kinnisvara AS
18. Rain Pints Vara hindaja, tase 7 Newsec Valuations EE OÜ
19. Kersti Soomuste Vara hindaja, tase 7 Swedbank AS
20. Andres Sutt Vara hindaja, tase 7 LVM Kinnisvara Tallinn OÜ
21. Hartti Tompson Vara hindaja, tase 7 Kinnisvaraekspert OÜ
22. Toomas Vaks Vara hindaja, tase 7 Domus Kinnisvara Vahendus OÜ

 

EKHÜ üldkoosolek 8. detsembril 2017 Tallinn, Viimsi

Toimumise aeg: reede, 8. detsember 2017 algusega kell 10.00
Toimumise koht: Eesti Sõjamuuseum (Mõisa tee 1, Viimsi)

Päevakord ja ajakava:

09.30-10.00 Saabumine, registreerumine, hommikukohv
10.00-10.20 Avasõnad. Uute liikmete tutvustamine ja kutsetunnistused. Aasta Hindaja teadustamine! Kaarel Sahk
Juhatuse esimees
10.20-10.35 2017. aasta  ja tulevase 2018. aasta tegevused  Kaarel Sahk
10.35-10.45 EKHÜ eelarve 2018  Kaarel Sahk
10.45-11.00 Arutelud, sõnavõtud. Aruande kinnitamine  Kaarel Sahk
11.00-12.00 Valimised sh EKHÜ juhatus, Aukohus, Revisjoni Komisjon
12.00-13.15 Lõunasöök (koht Viimsis omal valikul ja kulul)
13.15-13.45 Kutse andmine 2018. Standardimise kava 2018  Kaarel Sahk
13.45-14.45 Seminar I: Tutvustav ülevaade kohtumistest krediidiasutustega (seadustamata ehitised, juurdepääsuprobleemid, hindamine uusarendustes jms) Marje Kolmar  Juhatuse aseesimees
14.45-15.00 Kohvipaus
15.00-16.30 Seminar II: Muudatused seoses jõustuva korteriomandi- ja korteriühistuseadusega  Priidu Pärna   Notar
16.30 Koosoleku lõpetamine ja after party Sõjamuuseumis

Seminaril osalemine annab 4 TP ning on EKHÜ liikmele tasuta.