Kutse taotlemine kevadel 2021

Kutse taotuste esitamise tähtaeg on 19.märts 2021.

KEVAD 2021 vooru ootame taotlejate avaldusi:

– Kinnisvara nooremhindaja, tase 5 esmataotlejatelt, taastõendajatelt.

– 2020 sügisese vooru kirjaliku eksami positiivse tulemusega sooritanud kinnisvara nooremhindaja (tase 5), kinnisvara hindaja (tase 6) ja vara hindaja (tase 7) kutsetaseme taotlejatelt, kellel on õigus osaleda ainult suulisel eksamil.

Juhime tähelepanu, et taotlejad, kellel on õigus osaleda ainult suulisel eksamil (kirjalik eksam sooritatud sügisel 2020) SAAVAD seda õigust kasutada AINULT SELLES VOORUS ja õigus sügisesse edasi ei kandu!

Eksamieelne koolitus on planeeritud kevadel ainult nooremhindajatele ning on toimub aprillis 2021 ning kutseeksam mais 2021.

Arvestada tuleb kindlasti, et COVID-19 olukord ja võimalikud piirangud võivad mõjutada ka meie plaane, kuid püüame teha enesest oleneva, et vajadusel kiiresti kohaneda !

Aasta hindaja 2020 on Jana Kiik

EKHÜ pikaajaline traditsioon tunnustada parimaid Kinnisvara hindamise valdkonna tegijaid jätkus ka sellel aastal. EKHÜ üldkoosolekul kuulutati välja Aasta Kinnisvarahindaja 2020. Möödunud aasta tehtu eest tõsteti esile  palju väärikaid nominente : Andres Teder ERI Kinnisvara, Eduard Elbrecht 1Partner Kinnisvara, Hanna Raudmäed 1Partner Kinnisvara, Hartti Tomson LHV Pank, Jana Kiik 1Partner Kinnisvara, Kertu Ehaviir Uus Maa Kinnisvarabüroo, Mirje Kallaste Domus Kinnisvara ja Rudolf Halapuu Maa-amet. Aasta Hindaja 2020 tiitli pälvis Jana Kiik. Jana lisaks igapäevasel  tegutsemisele Vara Hindaja, tase 7-na, on panustanud aktiivselt ühingu  tegevustesse, olles aukohtu ja kutsehindamiskomisjoni liige. Suur on tema panus  kvaliteedi tagamise süsteemis auditeerijana ja kolleegide koolitajana.

 

Kutseeksamite voorude toimumine

Sügisese kutseeksamite voorud toimuvad alljärgnevalt:

14.oktoober kõikide tasemete kirjalik eksamivoor Tallinna Majanduskoolis

26 ja 28 oktoober EKHÜ büroos kõikide tasemet taastõendajad vestlus  ja KNH, tase 5 esmataotlejad.suuline voor (ajakava täpsustatakse peale kirjalikku vooru)

3 ja 4 novenber EKHÜ büroos KH, tase 6 ja VH, tase 7 esmataotleja suuline voor (ajakava täpsustakse peale kirjalikku vooru)

 

Algas taas Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine.

Maa-amet alustab kooskõlas Vabariigi Valitsuse 17.01.2008 määrusega nr 16 kinnitatud “Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise korraga” avalduste vastuvõtmist maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemiseks. Litsents annab selle saanud isikule maa korralise ja erakorralise hindamise ning õigusvastaselt võõrandatud maa hindamise õiguse.

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemise õigus on füüsilisel isikul, kellele on Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu poolt omistatud Vara hindaja (tase 7) kutsekvalifikatsioon.

Litsentsi taotlemiseks tuleb Maa-ametile esitada kirjalik avaldus, kuhu tuleb märkida järgmised andmed:

1) ees- ja perekonnanimi;

2) isikukood;

3) elukoht;

4) kontaktandmed (telefon, e-post)

5) kutsetunnistuse number ja kehtivusaeg

 

Palume saata avaldus posti teel aadressile Maa-amet, Mustamäe tee 51, Tallinn, 10621 või digitaalselt allkirjastatult aadressile maaamet@maaamet.ee hiljemalt 20. septembriks 2020.

 

Täpsem teave maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemise kohta: telefonil 56970919 Ülleke Eerik või e-posti aadressil ylleke.eerik@maaamet.ee.

Algas registreerimine Kutseksamiks ettevalmistavale koolitusele

On avatud registreerimine Kinnisvara hindajate kõigi kutsetasemete, eksamiks ettevalmistavale koolitusele 

Koolitus: Maht 40 akadeemilst tundi

Koolituse teemad vastavad programmile teoreetiliste teadmiste ja oskuste nõuded

PÄEVAKAVA

Koolituse maksumus:

 

Koolituse maksumus:

 

5 päevase 40 akadeemilise tunnise kogumaksumus on 480 eurot. Soodushind EKHÜ liikmele 360 eurot

Koolitusel on võimalik osaleda väiksemates päevaste moodulite mahus (tase 6;7 suunatud mooduli päeval):

4 päevane 32 akadeemilist tundi maksumus on 400 eurot. Soodushind EKHÜ liikmele 300 eurot

3 päevane 24 akadeemilist tundi maksumus on 315 eurot. Soodushind EKHÜ liikmele 235 eurot

2,5 päevane 20 akadeemilist tundi maksumus on 255 eurot. Soodushind EKHÜ liikmele 200 eurot

võimalik registreerida ekhy@ekhy.ee kaudu. Registreerimine toimub sooviavalduste laekumise järjekorras. Registreeruda saab kuni vabade kohtade olemasoluni, kuid lõppeb hiljemalt 07.09.2020

Registreerumisel tuleb ära märkida alljärgnevad andmed:

Koolitusel osaleva isiku ees- ja perekonnanimi ning EKHÜ liikmelisus

Kas soovite täismahus koolitust (osalise soovi korral palume märkida ära ka konkreetsed kuupäevad)

Koolituse eest maksva isiku või ettevõtte andmed arve esitamiseks

 

 

 

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine.

Maa-amet alustab kooskülas Vabariigi Valitsuse 17.01.20018 määrusega 16 kinnitatud ” Maa hindamise tegevuslitsentside väljastamise korraga” avalduste vastuvõtmist maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemiseks. Litsents annab selle saanud isikule maa korralise ja erakorralise hindamise ning õigusvastaselt võõrandatud maa hindamise õiguse.

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemise Õigus on füüsilisel isikul, kellele on EKHÜ poolt omistatud Vara hindaja, tase 7 kutsekvalifikatsioon.

Litsentsi taotlemiseks tuleb Maa-ametile esitada kirjalik avaldus, kuhu tuleb märkida järgmised andmed:

1) ees-ja perekonnanimi;

2) isikukood;

3) elukoht;

4) kontaktandmed (telefon, e-post)

Avaldusele tuleb lisada taotlejale omistatud kutsekvalivikatsiooni tõendav kutsetunnistuse koopia.

Avaldus ning kutsetunnistuse koopia palume saata posti teel aadressile Maa-amet, Mustamäe tee 51, Tallinn, 10621 või digitaalselt allkirjastatult aadressile maaamet@maaamet.ee hiljemalt 23.märtsiks 2020

Täpsem teave maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemise kohta: telefonil 56970919 Ülleke Eerik või e-posti aadressil Ylleke.Eerik@maaamet.ee

On alanud regisrteerimine Kinnisvara nooremhindaja, tase 5 koolitusele ja kutseeksamile

On avatud registreerimine Kinnisvara Nooremhindaja, tase 5 eksamiks ettevalmistavale koolitusele ja algab dokumentide vastuvõtt nooremhindja kutse taotlejatele

Koolitus: Maht 30 akadeemilst tundi

Koolituse teemad vastavad programmile teoreetiliste teadmiste ja oskuste nõuded

PÄEVAKAVA

Koolituse maksumus:

4 päevase koolituse kogumaksumus on 400 eurot.Soodushind EKHÜ liikmele 300 eurot

Koolitusel on võimalik osaleda väiksemas pärvaste moodulite mahus:

3 päevane 24 akadeemilist tundi maksumus 315 eurot.SoodushindEKHÜ liikmetele 235 eurot

2 päevane 16 akadeemilist tundi maksumus 225 eurot. Soodushind EKHÜ liikmele 165 eurot

Huvilistel võimalik registreerida ekhy@ekhy.ee kaudu. Registreerimine toimub sooviavalduste laekumise järjekorras. Registreeruda saab kuni vabade kohtade olemasoluni, kuid lõppeb hiljemalt 29.02.2020

Registreerumisel tuleb ära märkida alljärgnevad andmed:

Koolitusel osaleva isiku ees- ja perekonnanimi ning EKHÜ liikmelisus

Kas soovite täismahus koolitust (osalise soovi korral palume märkida ära ka konkreetsed kuupäevad)

Koolituse eest maksva isiku või ettevõtte andmed arve esitamiseks

 

KUTSEKSAM:

Avalduste esitamise tähtaeg 16.03.2020.

Kutseksami kirjalik voor toimub 7.04.2020 ja suuline voor 17.04.2020.

 

 

Aasta hindaja 2019 on Triinu Kroon

EKHÜ pikaajaline traditsioon tunnustada parimaid Kinnisvara hindamise valdkonna tegijaid jätkus ka sellel aastal. EKHÜ üldkoosolekul kuulutati välja Aasta Kinnisvarahindaja 2019. Paljude väärikate nominentide seast pälvis selle tiitli Triinu Kroon Kinnisvaraekspert OÜ-st. Lisaks kvaliteetsele hindamistööle, hinnatud kollleegi rollile väärib erilist äramärkimist tema uurimistöö “Kutseliste Hindajate auditi aruannete analüüs” . Töö mis aitab paremini mõtestada Hindajate tegevust ja selle töö kvaliteedi arendamist.

EKHÜ Üldkoosolek ja seminar 06.12.2019

Päevakord ja ajakava:

09.30-10.00           Saabumine, registreerumine

10.00-10.15           Avasõnad. Juhatuse aruanne tööst 2019

10.15-10.25           Tegevuskava 2020

10.25-10.35          Liikmemaks ja liikmeksastumise maks ja Eelarve 2020

10.35-10.45          Kutseeksami tulemused kevad/sügis 2019

10.45-10.55         Auditeerimise tulemused 2019

10.55-11.10          Uuendatud Auditeerimise kord

11.10-11.30           Uute liikmete tutvustamine

Kutsetunnistuste üleandmine

Aasta Hindaja tunnustamine.

11.30-12.10          Kohvipaus

12.10- 13.40         Seminar: ” Teemaade hindamine, sundvalduse hindamine, servituutide tasu“ teematika erinevas vaates I osa

13.40-14.00          Kohvipaus

14.00-15.30          Seminar : ” Teemaade hindamine, sundvalduse hindamine, servituutide tasu“ teematika erinevas vaates II osa

Seminari aruteluringis osalevad Maritta Mägi ja Jako Niit  Tallinna linnavaraametist; Andres Juss  Maa-ametist, Kristi Malm Tarbijakaitse ja Tehnilise järelevalve Ametist. Kutselised hindajad Mirje Kallaste, Aivar Tomson, Andres Teder

Seminari eestvedaja Andres Teder

Seminaril osalemine annab 4 TP

Seminaril osalemine:
1) EKHÜ liikmele – tasuta.
2) Mitteliikmetele 60 eurot ning ainult eelneva registreerumisega (läbi e-posti ekhy@ekhy.ee või telefoni teel +372 528 6801) 2.detsembriks  2019

Täiendavad küsimused ja info: ekhy@ekhy.ee

Juhised koosolekule-seminarile saabumiseks leiad SIIT

Koolitus „PARIMA KASUTUSE“ põhimõte kinnisvara hindamisel.

Koolitus „PARIMA KASUTUSE“ põhimõte kinnisvara hindamisel.

22 november 2019

Toimumiskoht: Centennial Hotel Tallinna (Endla 15) saal Visioon

 Kindlasti olete hindajana kokku puutunud praktikas olukordadega, et:

  • hoone kasutusotstarve on sootuks muu kui reaalne kasutus.
  • hoone kasutusotstarve ning maa sihtotstarve ei ole kooskõlas.
  • ehitisregistri kehtivad andmed on ühed, hilisem ehitusluba väljastatud teisele, kuid valmis on ehitatud sootuks kolmas ja kasutusluba üldse puudub. Mida teha? Nendele ning muudele küsimustele otsime vastust esimesel päeva poolel koos vandeadvokaat Raul Kebaga. Ehitisregistri olemust, registriandmete tekkimise aluseid, usaldatavust jmt küsimusi avama tulevad ning meie küsimustele vastama Valentina Konks ning Taavi Jakobson. Päeva teises pooles vaatame Aivar Tomsoni juhtimisel põhjalikumalt parima kasutuse finantsmajandusliku otstarbekuse elementi ja analüüsime praktilisi hindamiskaasuseid.

Täpne päevakava  on kättesaadav siit

Koolituse maksumus: 

Koolituse maksumus on 110 eurot.

Soodushind EKHÜ liikmele 80 eurot 

Koolitusel osalemine annab 8TP  Registreerimine toimub sooviavalduste laekumise järjekorras, Registreeruda saab kuni vabade kohtade olemasoluni, kuid lõppeb hiljemalt 20.11.19

 

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine

Maa-amet alustab kooskõlas Vabariigi Valitsuse 17.01.2008 määrusega nr 16 kinnitatud “Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise korraga” avalduste vastuvõtmist maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemiseks. Litsents annab selle saanud isikule maa korralise ja erakorralise hindamise ning õigusvastaselt võõrandatud maa hindamise õiguse.

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemise õigus on füüsilisel isikul, kellele on Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu poolt omistatud Vara hindaja (tase 7) kutsekvalifikatsioon.

Litsentsi taotlemiseks tuleb Maa-ametile esitada kirjalik avaldus, kuhu tuleb märkida järgmised andmed:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood;
3) elukoht;
4) kontaktandmed (telefon, e-post)

Avaldusele tuleb lisada taotlejale omistatud kutsekvalifikatsiooni tõendav kutsetunnistuse koopia.

Avaldus ning kutsetunnistuse koopia palume saata posti teel aadressile Maa-amet, Mustamäe tee 51, Tallinn, 10621 või digitaalselt allkirjastatult aadressile maaamet@maaamet.ee hiljemalt 20. septembriks 2019.

Täpsem teave maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemise kohta: telefonil 6650 626 Ülleke Eerik või e-posti aadressil Ylleke.Eerik@maaamet.ee.

 

Kutseeksamiks ettevalmistav koolitus 2019 sügis

On avatud registreerimine Kinnisvarahindajate kutsetasemete eksamiks ettevalmistavale koolitusele:

Maht: 40 akadeemilist tundi

Koolituse teemad vastavad programmile Teoreetiliste teadmiste ja oskuste nõuded

PÄEVAKAVA

Koolituse maksumus:

5 päevase 40 akadeemilise tunnise kogumaksumus on 480 eurot. Soodushind EKHÜliikmele 360 eurot

 

Koolitusel on võimalik osaleda väiksemates päevaste moodulite mahus:

4 päevane 32 akadeemilist tundi maksumus on 400 eurot. Soodushind EKHÜ liikmele 300 eurot

3 päevane 24 akadeemilist tundi maksumus on 315 eurot. Soodushind EKHÜ liikmele 235 eurot

2 päevane 32 akadeemilist tundi maksumus on 225 eurot. Soodushind EKHÜ liikmele 165 eurot

Vt ka Koolituste kord http://www.ekhy.ee/tegevus/koolitused/koolituste-kord/

 

Huvilistel võimalik registreerida ekhy@ekhy.ee kaudu. Registreerimine toimub sooviavalduste laekumise järjekorras, Registreeruda saab kuni vabade kohtade olemasoluni, kuid lõppeb hiljemalt  10.09.19

Registreeringus palume ära märkida alljärgnevad andmed:

Koolitusel osaleva isiku ees ja perekonnanimi ja EKHÜ liikmelisus

Kas soovitakse täismahus koolitus ( osalise soovi korral palume märkida ära ka konkreetsed kuupäevad)

Koolituse eest maksva isiku, ettevõtte andmed arve esitamiseks

 

 

Auditeerimine ja Kutseeksamid

Saabumas on sügisene dokumentide vastuvõtt sügisesse auditeerimisvooru ja kinnisvarahindajate kutseeksamitele. Auditi taotluste esitamise tähtaeg on 02.09.2019 ja Kutseeksamid dokumentide vastuvõtt toimub ajavahemikus 02-06.09.2019

Rahvusvaheline konverents ERES 2020

30.06-4.07 2020 toimub rahvusvaheline konverents ERES 2020. Seekord on toimumiskohaks Tallinn ja kandvaks teemaks “Digitaalse tuleviku kaasamine kinnisvarasse”

Konverentsi ellukutsuja on Euroopa Kinnisvaraühing (ERES) kes esindab rahvusvahelist kinnisvaravõrgustikku teadlaste ja spetsialistide vahel Euroopas. ERES-I konverentsidel osaleb alati 350-450 osalejat umbes 40 riigist. Seekordse konverentsi korraldajateks on Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool ja Eesti kinnisvaravaldkonnas tegutsejad. Kõigil, kes tunnevad soovi panustada konverentsi sisu kujundamisel, vedada teemadegruppi, olla esineja või vabatahtlik korraldusmeeskonnas, on see võimalus avatud. Konverentsi eeltutvustusega on võimalik tutvuda SIIN

UUENESID TEOREETILISTE TEADMISTE JA OSKUSTE NÕUDED

EKHÜ kutsekomisjon viis läbi kehtiva TTON-i analüüsi.  Koostöös  valdkonna ekspertidega kaasajastati ja täiendati nõuded. Uuenduskuuri läbis ka soovitatud kirjanduse loetelu. Uued Teoreetiliste teadmiste ja oskuste nõuded kinnitati kutsekomisjoni otsusega 17.mail 2019.

Üldkoosolek 24.05.2019

Päevakord ja ajakava:

09.30-10.00    Saabumine, registreerumine, hommikukohv

10.00-10.20  Avasõnad. Juhatuse tegevuse aruanne 2018 Martin Kõiv

10.20-10.30 Majandustegevuse aastaaruande tutvustus Martin Kõiv

10.30-10.40 Revisjonikomisjoni akti 2018 tutvustus

10.40-10.45 Majandustegevuse aastaaruande 2018 kinnitamine/ hääletus

10.45-11.15 Kutse andmise ülevaade kevad 2019 Aivar Tomson

Kutse tunnistuste üleandmine:-Aivar Tomson

11.15-11.20 Uute liikmete tutvustamine ja liikmemärgi üleandmine  Martin Kõiv ja Kaupo Kuusik

11.20-11.30 Ülevaade suvi 2020 toimuvast konverentsist ERES 2020  Kaia Kask

11.30-11.40 Ülevaade konverentsist Nordic Real Estate Forum 2019 Monica Meldo

11.40-13.00  Lõuna  (osalejate omal kulul, kutses pakutud söögikohtades)

13.00-14.45    Seminar I  osa

  • Muudatused maakorraldustoimingutes ja kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus Merje Krinal  (Maa-amet)
  • Sundvaldus, talumistasu,  hüvitusväärtuse määramine Rail Baltic näitel  Andres Juss ( Maa-amet) 

14.45-15.10   Kohvipaus

15.10-16.45   Seminar II osa

  • Arutelu hüvitusväärtuse hindamisega seotud praktilistest küsimustest  (hindajatena Mirje Kallaste, Härmo Haljaste; Maanteeametist Tiit Tiigimäe; Andres Juss ja Merje Krinal  Maa-ametist;
  • Katastriandmete kvaliteet , Alo Kotka, ( Maa-amet ). 

Üldkoosolekule ja seminarile palume liikmetel registreeruda 20.maiks   SIIN

Seminaril osalemine annab 4 TP

Seminaril osalemine:
1) EKHÜ liikmele – tasuta.
2) Mitteliikmetele 60 eurot ning ainult eelneva registreerumisega (läbi e-posti ekhy@ekhy.ee või telefoni teel +372 528 6801) 20.maiks 2019

Täiendavad küsimused ja info: ekhy@ekhy.ee

Juhised koosolekule-seminarile saabumiseks leiad SIIT