Maa-ameti elamumaa turu ja korralise hindamise seminar veebis järelvaadatav

Maa-amet korraldas 4. juunil elamumaa turu ja korralise hindamise seminari, mis nüüd on ka veebis järelvaadata.

Tutvustati vastvalminud 2020. aasta hoonestamata elamumaa turuülevaadet (vt avaldatud turuülevaade (PDF) ja pressiteade). Põhiosa seminarist keskendus järgmisel aastal läbi viidavale maa korralisele hindamisele keskendudes peamiselt elamumaade turu analüüsile ja hindamise metoodikale. Elamumaade metoodikale tuginedes on kavas hinnata ka äri- ja tootmismaad.

Seminar oli suunatud eelkõige pikaajalise kogemusega 7. ja 6. taseme kutselistele hindajatele, kellel on huvi saada rohkem teada maa korralise hindamisest ja osaleda hindamise läbiviimisel (Maa-amet on ette valmistamas hanget kaasamaks 10-12 hindajat ajavahemikuks 01.09.2021-31.12.2022). Samuti oli sihtrühm kinnisvarahindajad, analüütikud, teadurid, riigiasutuste esindajad, kellel on soov kaasa rääkida hindamismetoodika väljatöötamisel – elamumaade metoodika on just selles faasis, et oleme valmis avama oma hetke parimat teadmist ja vastu võtma konstruktiivset kriitikat metoodika edasiarendamiseks ja timmimiseks.

Ettekanded:

Seminari salvestust saad vaadata SIIN.

 

 

EKHÜ Üldkoosolek ja seminar 11.06.2021

Toimumise aeg: reede, 11. juuni 2021 algusega kell 10.00
Toimumise koht: Tallink Spa & Conference hotelli konverentsikeskuses, Sadama 11a, Tallinn
Üldkoosoleku päevakava:

09.30-10.00    Saabumine, registreerumine

10.00-10.10    Avasõnad. Uue büroojuhi tutvustus

10.10-10.20    2020. aasta majandustegevuse aruanne

10.20-10.30    Revisjonikomisjoni aastaaruanne

10.30-10.45    Majandustegevuse aruande 2020 kinnitamine

10.45-11.05    Ülevaade kevad 2021 auditeerimise tulemustest

11.05-11.20    Ülevaade Aukohtu kaasustest 2020

11.20-11.40    2016-2021 Arengukavast

11.40-11.50    Ülevaade kutse andmisest kevadel 2021 ja kutse saanud hindajate õnnitlemine

11.50-12.00    Uute liikmete tutvustamine ja liikmemärgi üleandmine

12.00-13.00    Lõuna – osaleja omal kulul ja valikul

Seminar I :

13.00-13.45     Vanasadama arendusprojektid ja arenguperspektiivid, Piret Üts (AS Tallinna Sadam, kinnisvara valdkonna juht)

13.45-14.30     Hüvitusväärtuse hindamine (KAHOS või EVS875?; kolmnurk: omanik, tellija, hindaja)

Arutelud on inspireeritud konkreetsetest kaasustest tekkinud probleemidest, diskussiooni juhivad Veronika Ilsjan ja Aivar Tomson.

14.30-15.00    Kohvipaus

Seminar II:

15.00-16.30     Hüvitusväärtuse hindamine jätkub – Veronika Ilsjan ja Aivar Tomson

Seminaril osalemine annab 4 TP.

Seminari hind:
1) EKHÜ liikmele – tasuta.
2) Mitteliikmetele 60 eurot ning ainult eelneva registreerumisega SIIN.

Täiendavad küsimused ja info: ekhy@ekhy.ee.
Parkimisinfo leiad SIIT.

KUTSE Haritava maa veebiseminar 29.04 kl 13-17

Maa-amet kutsub teid osalema

HARITAVA MAA VEEBISEMINARIL

29. aprillil kl 13–17 Microsoft Teamsis

Tutvustame vastvalminud 2020. aasta haritava maa turuülevaadet, tehingute andmebaasi andmestikku ja avaliku statistika kasutamise võimalusi haritava maa analüüsimisel ning turuväärtuse väljaselgitamisel. Põgusalt räägime ka looduslikust rohumaast ja metsata metsamaast, kuid ei puuduta kasvava metsaga metsamaa tehingute analüüsi ja hindamist.

Ettekanded:

  • Tehingute andmebaas ja avalik statistika – Ülleke Eerik, Maa-amet
  • Haritava maa turuülevaade ja tehinguandmete kasutamine masshindamisel – Johannes Nõupuu, Maa-amet
  • Tegevhindaja kogemus tehinguandmete kasutamisel ja maa turuväärtuse väljaselgitamisel – Mirje Kallaste, Domus Kinnisvara

Seminaril osalemine on eelregistreerumisega, et saaksime ettekandeid paremini suunata ja luua kollegiaalse õhkkonna aruteluks analüüsi, hindamise ja haritava maa asjatundjate vahel.

Palume registreerida oma osavõtusoov hiljemalt 27.04 kl 14 SIIN.

Seminari lingi koos täpsema ajakavaga saadame registreerunutele 28.04 tööpäeva lõpuks.

Veebiseminari jälgimiseks on vajalik Microsoft Teamsi rakendus, mille saate oma arvutisse või telefoni alla laadida aadressilt https://www.microsoft.com/et-ee/microsoft-teams/download-app.

Maa-ameti haritava maa turuülevaated leiate SIIT.  2020. aasta ülevaate avalikustame 28.04.

Võimalik väljastada kirjalik tõend seminaril osalemise kohta mahus 4 täiendõppe punkti.

Kutseeksamiks ettevalmistav koolitus kinnisvara nooremhindajatele (tase 5) kevadel 2021

Kutseeksamiks ettevalmistav koolitus kinnisvara nooremhindajatele (tase 5)

Maht: 30 akadeemilist tundi

KOOLITUSE AJAKAVA

Koolitusele registreerumiseks palume ühendust võtta EKHÜ telefoni või e-posti teel:

+372 52 86 801
ekhy@ekhy.ee

Hinnad

Tundide arv Tunni hind Täistasu EKHÜ
liige
4-päevane 32 12,5 400 300
3-päevane 24 13,0 312 234
2-päevane 16 13,5 216 162
1-päevane 8 14,0 112  84
Poolepäevane 4 15,0 60 45

EVS 875 standardite ülevaate leiad EKHÜ veebilehelt.

Standardid on võimalik soetada Eesti Standardikeskuse e-poest.

EVS 875 standardite sarja soetamine paketina on 40% soodsam, kui ostes samad standardid üksikuna.

Tutvumiseks Koolituste kord.

Koolituse teemad vastavad programmile Teoreetiliste teadmiste ja oskuste nõuded

Dünaamiline riigihange hindamisteenuse tellimiseks

Dünaamiline riigihange hindamisteenuse tellimiseks

 

Maa-amet loob riigihangete registris dünaamilise hankesüsteemi „Hindamisteenuse tellimine Rail Baltica projekti raames“. Taotluste (hankepassi) esmane esitamise tähtaeg on 25. märts 2021 kell 12.00 (riigihanke viitenumber 232810). Pärast esmast kvalifitseerimist saavad süsteemiga liidetud taotlejad edasistes hankemenetlustes pakkumusi esitada.

 

Maa-amet korraldab dünaamilist hankesüsteemi tutvustava veebikoosoleku Microsoft Teams kaudu 10. märtsil 2021 kell 10.00-12.00. Koosolekul võivad osaleda kõik huvitatud isikud. Palume osalemise soovist teavitada eelnevalt kas e-kirjaga maarja.virks@maaamet.ee või registri kaudu. Teavitamine on vajalik, et osalejad saaksid juurdepääsu koosoleku lingile.

 

Hankedokumendid
Kontaktisik: Maarja Virks, maakorralduse osakonna nõunik, tel 51987295, maarja.virks@maaamet.ee

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine

 

Maa-amet alustab kooskõlas Vabariigi Valitsuse 17.01.2008 määrusega nr 16 kinnitatud “Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise korraga” avalduste vastuvõtmist maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemiseks. Litsents annab selle saanud isikule maa korralise ja erakorralise hindamise ning õigusvastaselt võõrandatud maa hindamise õiguse.

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemise õigus on füüsilisel isikul, kellele on Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu poolt omistatud Vara hindaja (tase 7) kutsekvalifikatsioon.

Litsentsi taotlemiseks tuleb Maa-ametile esitada kirjalik avaldus, kuhu tuleb märkida järgmised andmed:

1) ees- ja perekonnanimi;

2) isikukood;

3) elukoht;

4) kontaktandmed (telefon, e-post)

5) kutsetunnistuse number ja kehtivusaeg

 

Palume saata avaldus posti teel aadressile Maa-amet, Mustamäe tee 51, Tallinn, 10621 või digitaalselt allkirjastatult aadressile maaamet@maaamet.ee hiljemalt 19. märtsiks 2021.

 

Täpsem teave maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemise kohta: telefonil 56970919 Ülleke Eerik või e-posti aadressil ylleke.eerik@maaamet.ee.

Kutse taotlemine kevadel 2021

Kutse taotuste esitamise tähtaeg on 19. märts 2021.

KEVAD 2021 vooru ootame taotlejate avaldusi:

– Kinnisvara nooremhindaja, tase 5 esmataotlejatelt, taastõendajatelt.

– 2020 sügisese vooru kirjaliku eksami positiivse tulemusega sooritanud kinnisvara nooremhindaja (tase 5), kinnisvara hindaja (tase 6) ja vara hindaja (tase 7) kutsetaseme taotlejatelt, kellel on õigus osaleda ainult suulisel eksamil.

Juhime tähelepanu, et taotlejad, kellel on õigus osaleda ainult suulisel eksamil (kirjalik eksam sooritatud sügisel 2020) SAAVAD seda õigust kasutada AINULT SELLES VOORUS ja õigus sügisesse edasi ei kandu!

Eksamieelne koolitus on planeeritud kevadel ainult nooremhindajatele ning toimub aprillis 2021 ning kutseeksam mais 2021.

Arvestada tuleb kindlasti, et COVID-19 olukord ja võimalikud piirangud võivad mõjutada ka meie plaane, kuid püüame teha enesest oleneva, et vajadusel kiiresti kohaneda !

Lisaküsimustele vastab meie büroojuht Gerli Jesaar

Kontakt:
telefon: 528 6801 (Tööaeg: E-R kell 09.00-17.00)
e-post: ekhy@ekhy.ee

Aasta hindaja 2020 on Jana Kiik

EKHÜ pikaajaline traditsioon tunnustada parimaid Kinnisvara hindamise valdkonna tegijaid jätkus ka sellel aastal. EKHÜ üldkoosolekul kuulutati välja Aasta Kinnisvarahindaja 2020. Möödunud aasta tehtu eest tõsteti esile  palju väärikaid nominente : Andres Teder ERI Kinnisvara, Eduard Elbrecht 1Partner Kinnisvara, Hanna Raudmäed 1Partner Kinnisvara, Hartti Tomson LHV Pank, Jana Kiik 1Partner Kinnisvara, Kertu Ehaviir Uus Maa Kinnisvarabüroo, Mirje Kallaste Domus Kinnisvara ja Rudolf Halapuu Maa-amet. Aasta Hindaja 2020 tiitli pälvis Jana Kiik. Jana lisaks igapäevasel  tegutsemisele Vara Hindaja, tase 7-na, on panustanud aktiivselt ühingu  tegevustesse, olles aukohtu ja kutsehindamiskomisjoni liige. Suur on tema panus  kvaliteedi tagamise süsteemis auditeerijana ja kolleegide koolitajana.

 

Algas taas Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine.

Maa-amet alustab kooskõlas Vabariigi Valitsuse 17.01.2008 määrusega nr 16 kinnitatud “Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise korraga” avalduste vastuvõtmist maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemiseks. Litsents annab selle saanud isikule maa korralise ja erakorralise hindamise ning õigusvastaselt võõrandatud maa hindamise õiguse.

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemise õigus on füüsilisel isikul, kellele on Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu poolt omistatud Vara hindaja (tase 7) kutsekvalifikatsioon.

Litsentsi taotlemiseks tuleb Maa-ametile esitada kirjalik avaldus, kuhu tuleb märkida järgmised andmed:

1) ees- ja perekonnanimi;

2) isikukood;

3) elukoht;

4) kontaktandmed (telefon, e-post)

5) kutsetunnistuse number ja kehtivusaeg

 

Palume saata avaldus posti teel aadressile Maa-amet, Mustamäe tee 51, Tallinn, 10621 või digitaalselt allkirjastatult aadressile maaamet@maaamet.ee hiljemalt 20. septembriks 2020.

 

Täpsem teave maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemise kohta: telefonil 56970919 Ülleke Eerik või e-posti aadressil ylleke.eerik@maaamet.ee.

Algas registreerimine Kutseksamiks ettevalmistavale koolitusele

On avatud registreerimine Kinnisvara hindajate kõigi kutsetasemete, eksamiks ettevalmistavale koolitusele 

Koolitus: Maht 40 akadeemilst tundi

Koolituse teemad vastavad programmile teoreetiliste teadmiste ja oskuste nõuded

PÄEVAKAVA

Koolituse maksumus:

 

Koolituse maksumus:

 

5 päevase 40 akadeemilise tunnise kogumaksumus on 480 eurot. Soodushind EKHÜ liikmele 360 eurot

Koolitusel on võimalik osaleda väiksemates päevaste moodulite mahus (tase 6;7 suunatud mooduli päeval):

4 päevane 32 akadeemilist tundi maksumus on 400 eurot. Soodushind EKHÜ liikmele 300 eurot

3 päevane 24 akadeemilist tundi maksumus on 315 eurot. Soodushind EKHÜ liikmele 235 eurot

2,5 päevane 20 akadeemilist tundi maksumus on 255 eurot. Soodushind EKHÜ liikmele 200 eurot

võimalik registreerida ekhy@ekhy.ee kaudu. Registreerimine toimub sooviavalduste laekumise järjekorras. Registreeruda saab kuni vabade kohtade olemasoluni, kuid lõppeb hiljemalt 07.09.2020

Registreerumisel tuleb ära märkida alljärgnevad andmed:

Koolitusel osaleva isiku ees- ja perekonnanimi ning EKHÜ liikmelisus

Kas soovite täismahus koolitust (osalise soovi korral palume märkida ära ka konkreetsed kuupäevad)

Koolituse eest maksva isiku või ettevõtte andmed arve esitamiseks

 

 

 

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine.

Maa-amet alustab kooskülas Vabariigi Valitsuse 17.01.20018 määrusega 16 kinnitatud ” Maa hindamise tegevuslitsentside väljastamise korraga” avalduste vastuvõtmist maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemiseks. Litsents annab selle saanud isikule maa korralise ja erakorralise hindamise ning õigusvastaselt võõrandatud maa hindamise õiguse.

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemise Õigus on füüsilisel isikul, kellele on EKHÜ poolt omistatud Vara hindaja, tase 7 kutsekvalifikatsioon.

Litsentsi taotlemiseks tuleb Maa-ametile esitada kirjalik avaldus, kuhu tuleb märkida järgmised andmed:

1) ees-ja perekonnanimi;

2) isikukood;

3) elukoht;

4) kontaktandmed (telefon, e-post)

Avaldusele tuleb lisada taotlejale omistatud kutsekvalivikatsiooni tõendav kutsetunnistuse koopia.

Avaldus ning kutsetunnistuse koopia palume saata posti teel aadressile Maa-amet, Mustamäe tee 51, Tallinn, 10621 või digitaalselt allkirjastatult aadressile maaamet@maaamet.ee hiljemalt 23.märtsiks 2020

Täpsem teave maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemise kohta: telefonil 56970919 Ülleke Eerik või e-posti aadressil Ylleke.Eerik@maaamet.ee

On alanud regisrteerimine Kinnisvara nooremhindaja, tase 5 koolitusele ja kutseeksamile

On avatud registreerimine Kinnisvara Nooremhindaja, tase 5 eksamiks ettevalmistavale koolitusele ja algab dokumentide vastuvõtt nooremhindja kutse taotlejatele

Koolitus: Maht 30 akadeemilst tundi

Koolituse teemad vastavad programmile teoreetiliste teadmiste ja oskuste nõuded

PÄEVAKAVA

Koolituse maksumus:

4 päevase koolituse kogumaksumus on 400 eurot.Soodushind EKHÜ liikmele 300 eurot

Koolitusel on võimalik osaleda väiksemas pärvaste moodulite mahus:

3 päevane 24 akadeemilist tundi maksumus 315 eurot.SoodushindEKHÜ liikmetele 235 eurot

2 päevane 16 akadeemilist tundi maksumus 225 eurot. Soodushind EKHÜ liikmele 165 eurot

Huvilistel võimalik registreerida ekhy@ekhy.ee kaudu. Registreerimine toimub sooviavalduste laekumise järjekorras. Registreeruda saab kuni vabade kohtade olemasoluni, kuid lõppeb hiljemalt 29.02.2020

Registreerumisel tuleb ära märkida alljärgnevad andmed:

Koolitusel osaleva isiku ees- ja perekonnanimi ning EKHÜ liikmelisus

Kas soovite täismahus koolitust (osalise soovi korral palume märkida ära ka konkreetsed kuupäevad)

Koolituse eest maksva isiku või ettevõtte andmed arve esitamiseks

 

KUTSEKSAM:

Avalduste esitamise tähtaeg 16.03.2020.

Kutseksami kirjalik voor toimub 7.04.2020 ja suuline voor 17.04.2020.

 

 

Aasta hindaja 2019 on Triinu Kroon

EKHÜ pikaajaline traditsioon tunnustada parimaid Kinnisvara hindamise valdkonna tegijaid jätkus ka sellel aastal. EKHÜ üldkoosolekul kuulutati välja Aasta Kinnisvarahindaja 2019. Paljude väärikate nominentide seast pälvis selle tiitli Triinu Kroon Kinnisvaraekspert OÜ-st. Lisaks kvaliteetsele hindamistööle, hinnatud kollleegi rollile väärib erilist äramärkimist tema uurimistöö “Kutseliste Hindajate auditi aruannete analüüs” . Töö mis aitab paremini mõtestada Hindajate tegevust ja selle töö kvaliteedi arendamist.

EKHÜ Üldkoosolek ja seminar 06.12.2019

Päevakord ja ajakava:

09.30-10.00           Saabumine, registreerumine

10.00-10.15           Avasõnad. Juhatuse aruanne tööst 2019

10.15-10.25           Tegevuskava 2020

10.25-10.35          Liikmemaks ja liikmeksastumise maks ja Eelarve 2020

10.35-10.45          Kutseeksami tulemused kevad/sügis 2019

10.45-10.55         Auditeerimise tulemused 2019

10.55-11.10          Uuendatud Auditeerimise kord

11.10-11.30           Uute liikmete tutvustamine

Kutsetunnistuste üleandmine

Aasta Hindaja tunnustamine.

11.30-12.10          Kohvipaus

12.10- 13.40         Seminar: ” Teemaade hindamine, sundvalduse hindamine, servituutide tasu“ teematika erinevas vaates I osa

13.40-14.00          Kohvipaus

14.00-15.30          Seminar : ” Teemaade hindamine, sundvalduse hindamine, servituutide tasu“ teematika erinevas vaates II osa

Seminari aruteluringis osalevad Maritta Mägi ja Jako Niit  Tallinna linnavaraametist; Andres Juss  Maa-ametist, Kristi Malm Tarbijakaitse ja Tehnilise järelevalve Ametist. Kutselised hindajad Mirje Kallaste, Aivar Tomson, Andres Teder

Seminari eestvedaja Andres Teder

Seminaril osalemine annab 4 TP

Seminaril osalemine:
1) EKHÜ liikmele – tasuta.
2) Mitteliikmetele 60 eurot ning ainult eelneva registreerumisega (läbi e-posti ekhy@ekhy.ee või telefoni teel +372 528 6801) 2.detsembriks  2019

Täiendavad küsimused ja info: ekhy@ekhy.ee

Juhised koosolekule-seminarile saabumiseks leiad SIIT

Koolitus „PARIMA KASUTUSE“ põhimõte kinnisvara hindamisel.

Koolitus „PARIMA KASUTUSE“ põhimõte kinnisvara hindamisel.

22 november 2019

Toimumiskoht: Centennial Hotel Tallinna (Endla 15) saal Visioon

 Kindlasti olete hindajana kokku puutunud praktikas olukordadega, et:

  • hoone kasutusotstarve on sootuks muu kui reaalne kasutus.
  • hoone kasutusotstarve ning maa sihtotstarve ei ole kooskõlas.
  • ehitisregistri kehtivad andmed on ühed, hilisem ehitusluba väljastatud teisele, kuid valmis on ehitatud sootuks kolmas ja kasutusluba üldse puudub. Mida teha? Nendele ning muudele küsimustele otsime vastust esimesel päeva poolel koos vandeadvokaat Raul Kebaga. Ehitisregistri olemust, registriandmete tekkimise aluseid, usaldatavust jmt küsimusi avama tulevad ning meie küsimustele vastama Valentina Konks ning Taavi Jakobson. Päeva teises pooles vaatame Aivar Tomsoni juhtimisel põhjalikumalt parima kasutuse finantsmajandusliku otstarbekuse elementi ja analüüsime praktilisi hindamiskaasuseid.

Täpne päevakava  on kättesaadav siit

Koolituse maksumus: 

Koolituse maksumus on 110 eurot.

Soodushind EKHÜ liikmele 80 eurot 

Koolitusel osalemine annab 8TP  Registreerimine toimub sooviavalduste laekumise järjekorras, Registreeruda saab kuni vabade kohtade olemasoluni, kuid lõppeb hiljemalt 20.11.19