Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine

Maa-amet alustab kooskõlas Vabariigi Valitsuse 17.01.2008 määrusega nr 16 kinnitatud “Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise korraga” avalduste vastuvõtmist maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemiseks. Litsents annab selle saanud isikule maa korralise ja erakorralise hindamise ning õigusvastaselt võõrandatud maa hindamise õiguse.

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemise õigus on füüsilisel isikul, kellele on Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu poolt omistatud Vara hindaja (tase 7) kutsekvalifikatsioon.

Litsentsi taotlemiseks tuleb Maa-ametile esitada kirjalik avaldus, kuhu tuleb märkida järgmised andmed:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood;
3) elukoht;
4) kontaktandmed (telefon, e-post)

Avaldusele tuleb lisada taotlejale omistatud kutsekvalifikatsiooni tõendav kutsetunnistuse koopia.

Avaldus ning kutsetunnistuse koopia palume saata posti teel aadressile Maa-amet, Mustamäe tee 51, Tallinn, 10621 või digitaalselt allkirjastatult aadressile maaamet@maaamet.ee hiljemalt 20. septembriks 2019.

Täpsem teave maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemise kohta: telefonil 6650 626 Ülleke Eerik või e-posti aadressil Ylleke.Eerik@maaamet.ee.

 

Kutseeksamiks ettevalmistav koolitus 2019 sügis

On avatud registreerimine Kinnisvarahindajate kutsetasemete eksamiks ettevalmistavale koolitusele:

Maht: 40 akadeemilist tundi

Koolituse teemad vastavad programmile Teoreetiliste teadmiste ja oskuste nõuded

PÄEVAKAVA

Koolituse maksumus:

5 päevase 40 akadeemilise tunnise kogumaksumus on 480 eurot. Soodushind EKHÜliikmele 360 eurot

 

Koolitusel on võimalik osaleda väiksemates päevaste moodulite mahus:

4 päevane 32 akadeemilist tundi maksumus on 400 eurot. Soodushind EKHÜ liikmele 300 eurot

3 päevane 24 akadeemilist tundi maksumus on 315 eurot. Soodushind EKHÜ liikmele 235 eurot

2 päevane 32 akadeemilist tundi maksumus on 225 eurot. Soodushind EKHÜ liikmele 165 eurot

Vt ka Koolituste kord http://www.ekhy.ee/tegevus/koolitused/koolituste-kord/

 

Huvilistel võimalik registreerida ekhy@ekhy.ee kaudu. Registreerimine toimub sooviavalduste laekumise järjekorras, Registreeruda saab kuni vabade kohtade olemasoluni, kuid lõppeb hiljemalt  10.09.19

Registreeringus palume ära märkida alljärgnevad andmed:

Koolitusel osaleva isiku ees ja perekonnanimi ja EKHÜ liikmelisus

Kas soovitakse täismahus koolitus ( osalise soovi korral palume märkida ära ka konkreetsed kuupäevad)

Koolituse eest maksva isiku, ettevõtte andmed arve esitamiseks

 

 

Auditeerimine ja Kutseeksamid

Saabumas on sügisene dokumentide vastuvõtt sügisesse auditeerimisvooru ja kinnisvarahindajate kutseeksamitele. Auditi taotluste esitamise tähtaeg on 02.09.2019 ja Kutseeksamid dokumentide vastuvõtt toimub ajavahemikus 02-06.09.2019

Rahvusvaheline konverents ERES 2020

30.06-4.07 2020 toimub rahvusvaheline konverents ERES 2020. Seekord on toimumiskohaks Tallinn ja kandvaks teemaks “Digitaalse tuleviku kaasamine kinnisvarasse”

Konverentsi ellukutsuja on Euroopa Kinnisvaraühing (ERES) kes esindab rahvusvahelist kinnisvaravõrgustikku teadlaste ja spetsialistide vahel Euroopas. ERES-I konverentsidel osaleb alati 350-450 osalejat umbes 40 riigist. Seekordse konverentsi korraldajateks on Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool ja Eesti kinnisvaravaldkonnas tegutsejad. Kõigil, kes tunnevad soovi panustada konverentsi sisu kujundamisel, vedada teemadegruppi, olla esineja või vabatahtlik korraldusmeeskonnas, on see võimalus avatud. Konverentsi eeltutvustusega on võimalik tutvuda SIIN

UUENESID TEOREETILISTE TEADMISTE JA OSKUSTE NÕUDED

EKHÜ kutsekomisjon viis läbi kehtiva TTON-i analüüsi.  Koostöös  valdkonna ekspertidega kaasajastati ja täiendati nõuded. Uuenduskuuri läbis ka soovitatud kirjanduse loetelu. Uued Teoreetiliste teadmiste ja oskuste nõuded kinnitati kutsekomisjoni otsusega 17.mail 2019.

Üldkoosolek 24.05.2019

Päevakord ja ajakava:

09.30-10.00    Saabumine, registreerumine, hommikukohv

10.00-10.20  Avasõnad. Juhatuse tegevuse aruanne 2018 Martin Kõiv

10.20-10.30 Majandustegevuse aastaaruande tutvustus Martin Kõiv

10.30-10.40 Revisjonikomisjoni akti 2018 tutvustus

10.40-10.45 Majandustegevuse aastaaruande 2018 kinnitamine/ hääletus

10.45-11.15 Kutse andmise ülevaade kevad 2019 Aivar Tomson

Kutse tunnistuste üleandmine:-Aivar Tomson

11.15-11.20 Uute liikmete tutvustamine ja liikmemärgi üleandmine  Martin Kõiv ja Kaupo Kuusik

11.20-11.30 Ülevaade suvi 2020 toimuvast konverentsist ERES 2020  Kaia Kask

11.30-11.40 Ülevaade konverentsist Nordic Real Estate Forum 2019 Monica Meldo

11.40-13.00  Lõuna  (osalejate omal kulul, kutses pakutud söögikohtades)

13.00-14.45    Seminar I  osa

  • Muudatused maakorraldustoimingutes ja kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus Merje Krinal  (Maa-amet)
  • Sundvaldus, talumistasu,  hüvitusväärtuse määramine Rail Baltic näitel  Andres Juss ( Maa-amet) 

14.45-15.10   Kohvipaus

15.10-16.45   Seminar II osa

  • Arutelu hüvitusväärtuse hindamisega seotud praktilistest küsimustest  (hindajatena Mirje Kallaste, Härmo Haljaste; Maanteeametist Tiit Tiigimäe; Andres Juss ja Merje Krinal  Maa-ametist;
  • Katastriandmete kvaliteet , Alo Kotka, ( Maa-amet ). 

Üldkoosolekule ja seminarile palume liikmetel registreeruda 20.maiks   SIIN

Seminaril osalemine annab 4 TP

Seminaril osalemine:
1) EKHÜ liikmele – tasuta.
2) Mitteliikmetele 60 eurot ning ainult eelneva registreerumisega (läbi e-posti ekhy@ekhy.ee või telefoni teel +372 528 6801) 20.maiks 2019

Täiendavad küsimused ja info: ekhy@ekhy.ee

Juhised koosolekule-seminarile saabumiseks leiad SIIT

 

 

EKHÜ uus tegevjuht

22. aprillist alustas tööd Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu tegevjuhina Kaupo Kuusik, kes on pikaajalise erialaliidu juhtimise, kutsesüsteemide arendamise ja standardimise kogemusega juht.

Kõikidele liikmetele edukat kööstööd!

Kontakt:

telefon: 5286801

e-post: ekhy@ekhy.ee

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine

Maa-amet alustab kooskõlas Vabariigi Valitsuse 17.01.2008 määrusega nr 16 kinnitatud “Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise korraga” avalduste vastuvõtmist maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemiseks. Litsents annab selle saanud isikule maa korralise ja erakorralise hindamise ning õigusvastaselt võõrandatud maa hindamise õiguse.

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemise õigus on füüsilisel isikul, kellele on Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu poolt omistatud vara hindaja kutsekvalifikatsioon.

Litsentsi taotlemiseks tuleb Maa-ametile esitada kirjalik avaldus, kuhu tuleb märkida järgmised andmed:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood;
3) elukoht;
4) kontaktandmed (telefon, e-post)

Avaldusele tuleb lisada taotlejale omistatud kutsekvalifikatsiooni tõendav kutsetunnistuse koopia.

Avaldus ning kutsetunnistuse koopia palume saata posti teel aadressile Maa-amet, Mustamäe tee 51, Tallinn, 10621 või digitaalselt allkirjastatult aadressile maaamet@maaamet.ee hiljemalt 22. märtsiks 2019.

Täpsem teave maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemise kohta: telefonil 6650 626 Ülleke Eerik või e-posti aadressil Ylleke.Eerik@maaamet.ee.

Kutseeksamiks ettevalmistav koolitus kinnisvara nooremhindajatele (tase 5) 2019 kevad

Kutseeksamiks ettevalmistav koolitus kinnisvara nooremhindajatele (tase 5)

Maht: 30 akadeemilist tundi

PÄEVAKAVA

Koolitusele palume registreeruda SIIT.

Hinnad

Tundide arv Tunni hind Täistasu EKHÜ
liige
Toetajaliikme
töötaja
5-päevane 40 12,0 480 360 432
4-päevane 32 12,5 400 300 360
3-päevane 24 13,0 312 234 281
2-päevane 16 13,5 216 162 194
1-päevane 8 14,0 112  84 101
Poolepäevane 4 15,0 60 45 54

Koolitus toimub Tallinna Tehnikaülikoolis, Majandusteaduskonna hoones, aadressil Akadeemia tee 3, Tallinn.

EVS 875 standardite ülevaate leiad veebilehel

Standardid on võimalik soetada Eesti Standardikeskuse e-poest.

EVS 875 standardite sarja soetamine paketina on 40% soodsam, kui ostes samad standardid üksikuna.

Tutvumiseks Koolituste kord

Koolituse teemad vastavad programmile Teoreetiliste teadmiste ja oskuste nõuded

Kutse andmine 2019 kevad (NH, kinnivara nooremhindaja, 5. kutsetase)

Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu on andnud Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingule kutse andmise õiguse 16.05.2018 otsusega nr 6-4/13.

Kutsetunnistust on võimalik taotleda kutse andja poolt välja kuulutatud kutse taotlemise avalduste esitamise tähtajaks järgmistele kutsetele: Kinnisvara nooremhindaja, 5. kutsetase.

Kutse andmise tööplaan 2019 kevadel:

Kutse taotlemise avalduse esitamise tähtaeg
(koos nõutavate dokumentidega)
Taotletav kutse: Kinnisvara nooremhindaja, 5. kutsetase
04.-08.02.2019
Kutseeksami kirjalik osa 05.04.2019 Tallinna Tehnikaülikool (arvutiklass SOC-409, Akadeemia tee 3, Tallinn)
Kutseeksami suuline osa  03.05.2019 Delta Plaza (EKHÜ nõupidamisteruum, 7. korrus, Pärnu mnt 141, Tallinn)

Täiendavatele küsimustele saate vastust:

Tegevjuht Silvi Palmet
telefon: 528 6801
e-post: ekhy(at)ekhy.ee

Kutseeksami kirjaliku osa toimumise täpne aeg ja koht teatatakse eksamile lubatud kutse taotlejale hiljemalt 10 päeva enne eksami toimumist (NH – Hindamisstandard p.4.1.2.1.; NH – Hindamisstandard p.4.2.2.2.).

Kutseeksami suulise osa toimumise täpne päev, koht ja kellaaeg täpsustatakse ning teatatakse igale avalduse esitanule peale kutseeksami kirjaliku osa hindamise toimumist (NH Hindamisstandard p.4.1.3.1., p.4.2.3.1.).

Kutsealase vestluse toimumise täpne päev, koht ja kellaaeg täpsustatakse ning teatatakse igale avalduse esitanule peale kutseeksami kirjaliku osa hindamise toimumist (NH – Hindamisstandard p.4.2.4.7.).

EKHÜ ehitusalane koolitus 30.11.2018

Hoonete kande- ja piirdekonstruktsioonid ning nende seosed ehitusfüüsikaga. Lektor Egert-Ronald Parts.

Hoone tehnosüsteemid ja nende seisukorra hindamine. Lektor Anti Hamburg.

Koolituse maht on 8 TP.

Koolitusel osalemise huvi korral palun võtke EKHÜ-ga ühendust läbi e-posti ekhy@ekhy.ee või telefoni teel +372 528 6801.

 

Täpsem info ja kava
+372 528 6801
ekhy@ekhy.ee

Üldkoosolek 07.12.2018

EELINFO

Toimumise aeg: reede, 07. detsember 2018 algusega kell 10.00
Toimumise koht: St. Olav Hotel, Lai tn 5, Tallinna vanalinn.
Üldkoosoleku päevakava:

09.00-10.00 Saabumine, registreerumine  
10.00-10.15 Avasõnad. Juhatuse aruanne tööst 2018 

 

 Marje Kolmar, EKHÜ juhatuse aseesimees
10.15-10.25 Tegevuskava 2019  Silvi Palmet, EKHÜ tegevjuht
10.25-10.35 Eelarve 2019  Martin Kõiv, EKHÜ juhatuse esimees
10.35-10.40 Kutseeksami tulemused kevad/sügis 2018  Silvi Palmet, EKHÜ tegevjuht
10.40-10.50 Ülevaade Aukohtu tööst 2018   Kaisa Hiire, Aukohtu esimees
10.50-11.05 Auditeerimise tulemused 2018 Aivar Tomson, Kutsekomisjoni esimees
11.05-11.15 Uute liikmete tutvustamine. Kutsetunnistuste üleandmine. Aasta Hindaja tunnustamine. Silvi Palmet, EKHÜ tegevjuht  Andres Teder, EKHÜ juhatuse liige
11.15-12.45 Lõunasöök  Osaleja omal kulul ja valikul Tallinna vanalinnas vms
12.45-14.45 Seminar I: Kinnisvaratehingute käibemaksuga maksustamine / käibemaksuseaduse muudatused.  Margus Reiland, vandeadvokaat,    LEXTAL Advokaadibüroo
14.45-15.00 Kohvipaus  
15.00-16.30 Seminar II: Makromajandus, kinnisvaraprognoos  Tõnu Mertsina, peaökonomist, Swedbank AS

Üldkoosolekul osalemise huvi korral palun võtke EKHÜ-ga ühendust läbi e-posti ekhy@ekhy.ee või telefoni teel +372 528 6801.

Seminaril osalemine annab 4 TP. Seminaride hind:
1) EKHÜ liikmele – tasuta.
2) Mitteliikmetele 60 eurot ning ainult eelneva registreerumisega.

Parkimise võimalus Tallinna vanalinnale lähedal näiteks Vabaduse väljaku parkimismajas või oma äranägemise järgi mujal.

 

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine

Maa-amet alustab kooskõlas Vabariigi Valitsuse 17.01.2008 määrusega nr 16 kinnitatud “Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise korraga” avalduste vastuvõtmist maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemiseks. Litsents annab selle saanud isikule maa korralise ja erakorralise hindamise ning õigusvastaselt võõrandatud maa hindamise õiguse.

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemise õigus on füüsilisel isikul, kellele on Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu poolt omistatud vara hindaja kutsekvalifikatsioon.

Litsentsi taotlemiseks tuleb Maa-ametile esitada kirjalik avaldus, kuhu tuleb märkida järgmised andmed:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood;
3) elukoht;
4) kontaktandmed (telefon, e-post)

Avaldusele tuleb lisada taotlejale omistatud kutsekvalifikatsiooni tõendav kutsetunnistuse koopia.

Avaldus ning kutsetunnistuse koopia palume saata posti teel aadressile Maa-amet, Mustamäe tee 51, Tallinn, 10621 või digitaalselt allkirjastatult aadressile maaamet@maaamet.ee hiljemalt 21. septembriks 2018.

Täpsem teave maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemise kohta: telefonil 6650 626 Ülleke Eerik või e-posti aadressil Ylleke.Eerik@maaamet.ee.

Kutse andmine 2018 sügis

Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu on andnud Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingule kutse andmise õiguse 16.05.2018 otsusega nr 6-4/13.

Kutsetunnistust on võimalik taotleda kutse andja poolt välja kuulutatud kutse taotlemise avalduste esitamise tähtajaks järgmistele kutsetele  :
1) Kinnisvara nooremhindaja, 5.kutsetase
2) Kinnisvara hindaja, 6.kutsetase
Spetsialiseerumine: Eluotstarbeline vara – korterid, pere-elamud, rida-elamud, korterelamud, elamukrundid, suvilad ja elamumaa sihtotstarbega maad.
3) Vara hindaja, 7.kutsetase
Spetsialiseerumine: Kompetentsus kõigi kinnisvara liikide hindamisel (sh elamispinnad, äripinnad, maa, jm) kas eraldi või mistahes kombinatsioonina ning muude kinnisvara objektide või nende oluliste osade osas, nagu eriotstarbelised ja piiratud turuga varad jm (hotellid, spordiväljakud, kämpingud, haiglad, sanatooriumid, ühiskondlikuks kasutamiseks mõeldud kinnisvara; kaevandused, veealad, sadamad, elektrijaamad ja tanklad, õliterminaalid vms.

Kutse andmise tööplaan 2018 sügisel:

Kutse taotlemise avalduse esitamise tähtaeg
(koos nõutavate dokumentidega)
Taotletav kutse: NH, KH, VH
03.-07.09.2018
Kutseeksami kirjalik osa täpsustamisel
Kutseeksami suuline osa täpsustamisel

Täiendavatele küsimustele saate vastust:

Tegevjuht Silvi Palmet
telefon: 528 6801
e-post: ekhy(at)ekhy.ee

Kutseeksami kirjaliku osa toimumise täpne aeg ja koht teatatakse eksamile lubatud kutse taotlejale hiljemalt 10 päeva enne eksami toimumist (NH, KH, VH – Hindamisstandard p.4.1.2.1.; NH – Hindamisstandard p.4.2.2.2., KH, VH – Hindamisstandard p.4.2.2.1.).

Kutseeksami suulise osa toimumise täpne päev, koht ja kellaaeg täpsustatakse ning teatatakse igale avalduse esitanule peale kutseeksami kirjaliku osa hindamise toimumist (NH, KH, VH Hindamisstandard p.4.1.3.1., p.4.2.3.1.).

Kutsealase vestluse toimumise täpne päev, koht ja kellaaeg täpsustatakse ning teatatakse igale avalduse esitanule peale kutseeksami kirjaliku osa hindamise toimumist (NH, KH, VH – Hindamisstandard p.4.2.4.7.).

Kutseeksamiks ettevalmistav koolitus 2018 sügis

Maht: 40 akadeemilist tundi

Koolituse teemad vastavad programmile Teoreetiliste teadmiste ja oskuste nõuded

PÄEVAKAVA

Huvilistel võimalik registreerida ekhy@ekhy.ee kaudu.

Hind:

Tundide arv Tunni hind Täistasu EKHÜ
liige
Toetajaliikme
töötaja
5-päevane 40 12,0 480 360 432
4-päevane 32 12,5 400 300 360
3-päevane 24 13,0 312 234 281
2-päevane 16 13,5 216 162 194
1-päevane 8 14,0 112  84 101
Poolepäevane 4 15,0 60 45 54

Koolitus toimub Tallinna Tehnikaülikoolis: asukoht ja (TTÜ Campusekaart)

EVS 875 standardite ülevaate leiad veebilehel

Standardid on võimalik soetada Eesti Standardikeskuse e-poest.

EVS 875 standardite sarja soetamine paketina on 40% soodsam, kui ostes samad standardid üksikuna.

Tutvumiseks Koolituste kord

Kutse andja konkurss 2018 tulemused

Kutsekoda kuulutas 05.03.2018 välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks kinnisvara hindaja kutsetele.

AGEK (Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu) koosolekul 16. mail 2018 otsustati järgnevalt:

Lähtudes kutseseaduse § 9 lg 2 p 3, 4 ja 5

1) Kinnitada kutse andja avaliku konkursi kinnisvara hindaja kutsetele võitjaks Eesti Kinnisvara Hindajate Ühing.

2) Kinnitada Eesti Kinnisvara Hindajate Ühing kinnisvara hindaja kutsete kutse andjaks ja märkida õiguste jõustumise alguskuupäevaks 03.06.2018.a.

Standardisari EVS 875 küsimustik

Lugupeetud kutseline hindaja!

Standardisari EVS 875 on iga kutselise hindaja töövahendiks. Seepärast palume enda tihedas ajagraafikus leida see aeg (orienteeruvalt 10 -15 min), et vastata alljärgnevale küsimustikule – vastuste põhjal loodame muuta standardisarja senisest praktilisemaks ning paremaks töövahendiks, kui see seda seni on olnud.

Standardisari EVS 875 küsimustik

Täname!

Standardite töögrupp