2018 kevadise kutseeksami kirjaliku osa lahendused

Kinnisvara nooremhindaja (tase 5)

NH Võrdlusmeetodi ülesande lahendus

NH Teoreetilised küsimused koos vastustega

Kinnisvara hindaja (tase 6)

KH Tulumeetodi ülesande lahendus

KH Võrdlusmeetodi ülesande lahendus

KH teoreetilised küsimused koos vastustega

KH Vigade otsimine kommentaaridega

Vara hindaja (tase 7)

VH Tulumeetodi ülesande lahendus

VH Võrdlusmeetodi ülesande lahendus

VH Teoreetilised küsimused koos vastustega

VH Vigade otsimine kommentaaridega